Luyện thi IELTS Speaking

Tìm hiểu chi tiết IELTS Speaking Part 3 – Type 3: Why Questions

Ở phần thi IELTS Speaking Part 3, dạng “why questions” đưa ra nhằm mong muốn thí sinh đưa ra luận điểm, luận cứ hợp lý để thuyết phục được hội đồng chấm thi. Vậy để đạt được điểm cao ở phần này, các bạn cần có một cấu trúc trả lời thật tốt. Bài viết sau đây, Patado sẽ phân tích chi tiết dạng 3 của IELTS Speaking Part 3. Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

IELTS là gì Mọi điều cần biết về kì thi IELTS tại Việt Nam

Hướng dẫn về IELTS Speaking part 3 – DẠNG 2: PREDICTING

1. Các ví dụ 

Sample Question: Why do so many people want to be famous?

 • Answer 1: In my opinion, there are many reasons. Firstly people think they can make more money, live in a big house, drive an expensive car and travel around the world.

⇒ Những lý do được đưa ra trong câu trả lời này khá ổn, tuy nhiên với cách diễn đạt quá cơ bản như vậy, bạn sẽ không đạt được điểm cao đâu nhé. Không chỉ diễn đạt đơn giản, câu trả lời này còn không sử dụng được từ vựng phong phú, thiếu các linking words, dẫn đến sự thiếu liên kết và nhàm chán.

 • Answer 2: In my opinion, I guess I would have to say that there are probably a number of factors involved. Primarilyone key motivation would be because they think they would be able to make more money. As well as this a subsequent incentive might be because they want to live in a big house and drive an expensive car.

⇒  Câu trả lời này nêu ra ít ý tưởng và cũng ít lý do hơn, tuy nhiên lại thể hiện được khá tốt về mặt diễn đặt: dùng được các cấu trúc đa dạng, linking words hợp lý, các từ vựng phong phú hơn: factor, motivation, incentive,… 

2. Cấu trúc trả lời cho Why questions trong IELTS Speaking Part 3

ielts speaking

2.1 Mở đầu bài nói với một linking phrase

 • Well in my opinion I guess I would have to say that…
 • Well in my view, I suppose I would say that…
 • Well in my estimation, I guess that…
 • Well generally it’s my belief that…

2.2 Tổng quát phần nói bằng một câu giới thiệu

Có rất nhiều cách thay thế cho cụm “there are many reasons”, hãy thử áp dụng nhé:

 • There are probably a number of factors involved.
 • There are obviously a number of motives surrounding this idea.
 • There are unquestionably a number of explanations for this.
 • There are undoubtedly a variety of justifications behind this.

2.3 Trình bày lý do đầu tiên

 • The chief cause might be that…
 • The main basis is probably because…
 • The key explanation is possibly because…

Sau đó hãy giải thích rõ hơn bằng câu Supporting Idea 1 với các ví dụ, dẫn chứng cụ thể.

2.4 Đưa ra lý do thứ hai

 • As well as this, a subsequent factor could be because…
 • At the same time, a secondary motive could be that…
 • Additionally, a further rationale might be due to the fact that…

Sau đó để nêu Supporting Idea 2, hãy đưa ra các ví dụ, dẫn chứng cụ thể nhé.

Nếu muốn nêu thêm lý do thứ 3, bạn có thể sử dụng một cấu trúc tương tự như những phần trên. Tuy nhiên hãy lưu ý không nên lặp lại những từ đã nói trước đó, hãy cố gắng paraphrase để thể hiện vốn từ phong phú hơn nhé.

Ví dụ khi nêu lý do đầu tiên, bạn đã dùng từ “factor”, lý do thứ hai hãy dùng từ “motive”, và lý do thứ ba có thể dùng từ “incentive” để thay thế. Dùng càng nhiều từ vựng phong phú, bạn sẽ càng gây ấn tượng với giám khảo hơn, chắc chắn có thể nâng cao band điểm hơn đó!

3. Áp dụng vào bài IELTS Speaking

Question: Why do some people like to save money? 

Answer: Well, I think there are a number of factors involved. One key motivation would be because people want to become financially secure to deal with emergency situations. For example, significant medical expenses could be covered by their provisions if they have sudden serious illness such as cancer. Another reason behind this would be that some people want to make more money from their accumulated savings. For instance, people who have deposit accounts at the bank could earn interest after a certain period of time.

 • Financially secure: đảm bảo về mặt tài chính
 • Emergency: khẩn cấp
 • Provisions: các khoản dự phòng
 • Accumulated savings: khoản tiết kiệm được tích lũy
 • Deposit accounts: tài khoản tiền gửi
 • Interest: lãi suất

4. Các câu hỏi để luyện tập IELTS Speaking 

ielts speaking

Dưới đây là một số câu hỏi tiêu biểu trong IELTS Speaking Part 3 cho dạng Why Questions. Hãy vận dụng cấu trúc trên để tự ôn luyện cho thật nhuần nhuyễn dạng bài này nhé!

 • Why is it important to protect old/ historical buildings?
 • Why do so many people move from the countryside to cities?
 • Why is it important to protect the environment?
 • Why do people like to know about the private lives of famous people?
 • Why do many people want to live abroad?
 • Why do people like travelling to foreign countries?
 • Why is it important to learn a foreign language?
 • Why do children find it easier to learn to play a musical instrument?
 • Why are supermarkets so popular nowadays?
 • Why is it important to play sports?
 • Why is watching TV so popular around the world?

Tìm hiểu chi tiết IELTS Speaking Part 3 – Dạng 1: Comparing (So sánh)

Hãy chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày để phần IELTS speaking của bạn cải thiện rõ rệt. Và bạn hoàn toàn có thể tìm đến những trung tâm uy tín như Patado để nhận được sự hỗ trợ của các giảng viên dày dặn kinh nghiệm. Lớp học với mô hình 1-1 cũng sẽ giúp bạn tự tin, thoải mái trao đổi vấn đề của mình.

Học càng sớm sẽ càng giúp bạn chủ động, xây dựng kế hoạch tương lai của mình. Đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất nhé.

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay