Vocab & Grammar

Ngữ pháp tiếng Anh – ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF

Ngữ pháp tiếng Anh “ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF” là đơn vị kiến thức thuộc nhóm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản bạn nhất định phải ghi nhớ ngay từ khi mới nhập môn tiếng Anh. Vậy bạn đã nắm rõ ý nghĩa và cách dùng của các cấu trúc này chưa? Nếu chưa hãy cùng Patado tìm hiểu chi tiết ngay dưới đây nhé!

Tham khảo thêm:

I. Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản: ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF 

1. Tìm hiểu chi tiết cách dùng của từng từ/ cụm từ

a. Cấu trúc Although/ Even though/ Though + mệnh đề

 • Ý nghĩa: Về cơ bản các từ vựng này đều dùng để chỉ sự tương phản. Trong đó nếu xét về mức độ, even though nhấn mạnh sự tương phản hơn so với although và though.
 •  Cấu trúc: 

Although, even though, though + mệnh đề

 • Vị trí: although, even though, though có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu nhưng trong câu phải có hai mệnh đề.

Trong câu sử dụng although, even though, though có hai mệnh đề được gọi là mệnh đề chính và mệnh đề nhượng bộ (câu bắt đầu với though/ although/ even though). Nếu although, even though và though xuất hiện đầu câu bạn cần dùng dấu (,) ở cuối mệnh đề thứ nhất. 

Ví dụ:

+ Although I studied hard, I failed in my exam.

= Though I studied hard, I failed in my exam.

= Even though I studied hard, I failed in my exam.

(Mặc dù tôi học chăm nhưng tôi vẫn thi trượt)

+ I tried to join a yoga class although I got sick yesterday.

(Tôi cố đến lớp học yoga mặc dù hôm qua tôi bị ốm)

b. Even if

 • Ý nghĩa: Dùng với hảo ý muốn chia sẻ và an ủi người khác ví dụ như khi họ có chuyện buồn. Hoặc để ngầm thể hiện sự kiên định của bản thân dù có gì xảy ra.
 • Cấu trúc: Even if + mệnh đề
 • Vị trí: đầu câu hoặc giữa câu

Ví dụ:

I never forgive him even if he says sorry a thousand times.

(Tôi không bao giờ tha thứ cho anh ấy dù anh ấy có nói xin lỗi 1000 lần)

2. Sự khác biệt cơ bản giữa ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF

a. Though vs Although vs Even though

Ngữ pháp tiếng Anh - ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF - Patado

 • Khác biệt về mức độ diễn đạt: Dù mang nghĩa giống nhau và cách dùng giống nhau song 3 từ vựng này khác nhau về mức độ. Trong 3 từ, từ ‘even though” thể hiện sự tương phản mạnh mẽ nhất, rồi giảm dần xuống although và cuối cùng là though.
 • Khác biệt về vị trí đứng trong câu: Thông thường những từ vựng này có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu, tuy nhiên riêng từ vựng “though” đôi khi nó có thể đứng ở cuối câu.

Ví dụ:

I can’t deny that Jake is a good football player. I don’t like him, though.

(Tôi không thể phủ nhận Jake là cầu thủ bóng đá giỏi. Mặc dù vậy, tôi không thích anh ấy)

b. Even if vs Even though

Ngữ pháp tiếng Anh - ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF - Patado

 • Even if dùng cho những tình huống tưởng tượng không có thật. Even if có nghĩa tương ứng với “whether or not” (có hoặc không).

Ví dụ:

Even if I become rich, I’ll never buy this car as it’s too expensive.

(Kể cả có trở nên giàu có tôi cũng sẽ không mua chiếc ô tô này bởi vì nó quá đắt đỏ)

→ thực tế tôi chưa giàu

 • Even though được dùng khi diễn tả sự việc có thật diễn ra trong cuộc sống. Even though có nghĩa tương ứng với Despite the fact that (Mặc dù thực tế là…)

Ví dụ:

Even though I knew nobody at the new school, I had a good time.

= Despite the fact that I knew nobody at the new school, I had a good time with them.

→ Thực tế đúng là tôi không quen ai ở trường mới nhưng tôi vẫn có thời gian đẹp ở trường 

II. Những dạng bài tập với cấu trúc ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF

Ngữ pháp tiếng Anh - ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF - Patado

1. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh – viết lại câu

 • Chuyển câu từ Though sang Although/ Even though & ngược lại

Cách giải quyết bài tập này vô cùng đơn giản bởi ngoại trừ sự khác nhau về mức độ nhấn mạnh sự tương phản, 3 từ vựng này hoàn toàn tương đồng xét về mặt ngữ pháp tiếng Anh – đều được theo sau bởi mệnh đề. Bởi vậy bạn chỉ cần thay thế từ vựng này bằng từ vựng khác, mọi thành phần của câu giữ nguyên. Rất đơn giản phải không?

Ví dụ:

Although I was late, my teacher still let me in.

= Even though I was late, my teacher still let me in.

= Though I was late, my teacher still let me in.

 •  Chuyển câu Although, even though, though sang In spite of/ Despite

Xét về mặt ý nghĩa although, even though, though có nghĩa tương tự như in spite of/ despite. Tuy nhiên xét về ngữ pháp tiếng Anh, chúng lại có chút khác biệt.

Nếu như cấu trúc Although, even though, though + mệnh đề thì despite/ in spite of được theo sau bởi danh từ, cụm danh từ hoặc V_ing.

Although, even though, though + mệnh đề

= In spite of/ Despite + danh từ/ cụm danh từ/ V_ing

 • Chú ý: Despite/ In spite of + V_ing chỉ được dùng khi hai mệnh đề cùng chung chủ ngữ.

Ví dụ:

– Although I’m sad, I try to smile.

= In spite of/ Despite being sad, I try to smile.

– Although it’s raining, I still go to school.

= In spite of/ Despite the rain, I still go to school.

2. Even though or Even if

Với even though và even if dạng bài tập hay gặp nhất đó chính là lựa chọn từ vựng thích hợp để điền vào câu cho sẵn. Do vậy, bạn cần nắm chắc cách dùng even though (dùng chỉ sự thật thực tế trong cuộc sống), even if (dùng với giả định, suy đoán hoặc điều không có thật). Thêm vào đó, bạn cũng cần hiểu nội dung câu bài cho để điền từ chính xác. 

III. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF 

“Học đi đôi với hành”, hãy bắt tay vào thực hành ngay các bài tập bên dưới để hiểu bài hơn nhé!

1. Viết lại câu với although, even though, though

 1. Tim told me a lie. I told the truth.
 2. My parents try to make me happier. I don’t get upset.
 3. I can’t go to bed. I’m really sleepy.
 4. Jenny’s always on a diet. She can’t lose much weight.
 5. Rosy had an important project to do. She went out with her friends until 10 p.m.
 6. I went to school on time. I got up late.
 7. The children fed the dog. It wasn’t hungry.
 8. My dad bought a new house. It was so expensive.

2. Hoàn thành các câu sau với even if hoặc even though

 1. I wouldn’t buy this car _______ I had enough money. It’s too expensive.
 2. I couldn’t give them much money _______ they asked me.
 3. ______ Sam worked hard, she didn’t have money.
 4. _______ I like dogs, I don’t want to have a pet dog.
 5. _______ it was hot, I enjoyed my holiday at Sam Son beach.
 6. ________ my mom was tired, she prepared dinner for my family.
 7. I sit next to Bill _______ I don’t like him.
 8. _______my friend had more time, she couldn’t finish the test.

Answers:

Ex 1:

 1. Though Tim told me a lie, I told the truth.
 2. Although my parents try to make me happier, I don’t get upset.
 3. I can’t go to bed even though I’m really sleepy.
 4. Although Jenny’s always on a diet, she can’t lose much weight.
 5. Even though Rosy had an important project to do, she went out with her friends until 10 p.m.
 6. I went to school on time although I got up late.
 7. The children fed the dog though it wasn’t hungry.
 8. My dad bought a new house although it was so expensive.

*Lưu ý: bạn có thể sử dụng although, even though, though đều được.

Ex 2:

 1. I wouldn’t buy this car even if I had enough money. It’s too expensive.
 2. I couldn’t give them a lot of money even if they asked me.
 3. Even though Sam worked hard, she didn’t have money.
 4. Even though I like dogs, I don’t want to have a pet dog.
 5. Even though it was hot, I enjoyed my holiday at Sam Son beach.
 6. Even though my mom was tired, she prepared dinner for my family.
 7. I sit next to Bill even though I don’t like him.
 8. Even if my friend had more time, she couldn’t finish the test.

Như vậy, Patado đã giúp bạn tổng hợp kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh – cấu trúc ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF cũng như thực hành các bài tập liên quan. Hi vọng qua bài viết này, bạn đã nắm chắc được những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh căn bản trên. 

Để khám khá thêm nhiều kiến thức tiếng Anh thú vị & thực hành bài tập miễn phí, truy cập trang web https://patadovietnam.edu.vn và bắt đầu học ngay!

5/5 - (1 bình chọn)
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay