Vocab & Grammar

Cấu trúc because và because of cách dùng và bài tập vận dụng

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc because và because of có sự khác nhau về mặt hình thức, cấu trúc nhưng ngữ nghĩa cả hai lại hoàn toàn giống nhau. Ngoài ra, hai cấu trúc này thường đi liền với nhau trong các dạng bài tập chuyển đổi. Do đó, để giúp các bạn hiểu rõ hơn sự khác biệt ngữ pháp lẫn cách dùng từng loại thì hãy cùng chúng tôi theo dõi qua bài viết sau nhé.

Tham khảo thêm:

I. Giới thiệu ngữ pháp tiếng Anh: cấu trúc because of, because.

Tương ứng với mỗi cấu trúc because of, because chúng ta đều có ngữ pháp khác nhau. Bao gồm công thức và cách dùng (một số cấu trúc ngữ pháp tiếng anh cơ bản).

1. Ngữ pháp cấu trúc của “because of” là gì?

a. Công thức:

Because of + N/ Pronoun/N-phrase.

Trong đó, “Because of” mang ý nghĩa: vì điều gì đó, vì, …

b. Cách dùng trong câu.

 • Dùng trong câu với mục đích diễn giải cho lý do.
 • Dùng rút gọn câu, chủ yếu dùng để thay thế cho câu ‘because’.

Ví dụ:

+ He finished his test successfully because he studied hard.

(Anh ấy đã hoàn thành bài kiểm tra thành công anh ấy học chăm chỉ).

→ Because of hard studying, he finished his test successfully.

( học tập chăm chỉ, anh đã hoàn thành bài kiểm tra của mình thành công).

+ I broke my uncle’s vase because I was careless.

(Tôi làm vỡ chiếc bình của chú tôi tôi bất cẩn).

→ Because of my carelessness, I broke my uncle’s vase

( sự bất cẩn của tôi, tôi đã làm vỡ chiếc bình của chú tôi).

2. Ngữ pháp cấu trúc của “because” là gì?

a. Công thức:

Because + S + V + (O)/ because + clause.

Do phần ý nghĩa because of, because là giống nhau nên “because” cũng dùng để chỉ nguyên nhân, lý do (vì, bởi vì).

b. Cách dùng trong câu.

 • Dùng trả lời cho câu hỏi “Why” hay diễn giải lý do.
 • Dùng tương tự như từ nối để nối các câu với nhau. Tuy nhiên, từ nối ‘đặc biệt’ này đứng đầu câu hay giữa câu đều không có thêm các dấu câu.

Ví dụ.

+ Because Angelina Jolie is so charming and gorgeous, I admire her so much. (Bởi vì Angelina Jolie rất quyến rũ và lộng lẫy, tôi rất ngưỡng mộ cô ấy).

+ Nobody likes her because she is very arrogant. (Không ai thích cô ấy cô ấy rất kiêu ngạo).

→ because trong câu này dùng như từ nối liên kết giữa nguyên nhân (she is very arrogant) và kết quả (Nobody likes her).

II. Cách nhận biết cấu trúc because of, because.

1. Cách nhận biệt.

Dựa vào vị trí đứng và loại từ đi sau hai cấu trúc because of, because:

 • Trước chủ ngữ hoặc câu hoàn chỉnh thì dùng because.
 • Sau cụm danh từ, danh từ, động từ đuôi ing thì dùng because of.

Ví dụ:

+ Tell me the reason why you don’t want to meet her. (Nói tôi biết lý do tại sao bạn không muốn gặp cô ấy.)

 I don’t like to meet her because she annoys me.

Because S V O

(Tôi không thích gặp cô ấy cô ấy làm phiền tôi).

→ Because of her rude manner, I don’t like to meet her.

Because of N-phrase

(Vì cách cư xử thô lỗ của cô ấy, tôi không muốn gặp cô ấy).

Ngoài ra, hai cấu trúc này cũng rất thường gặp trong dạng bài tập tiếng Anh về mệnh đề quan hệ khi thay thế đại từ chỉ quan hệ “Why”.

2. Bài tập bổ trợ kiến thức.

Điền từ vào chỗ còn thiếu thích hợp nhất:

(1) We have to delay our holiday … bad weather. (because/because of).

(2) I am scared of being scored … I lost my mom’s money (because/because of).

(3) He didn’t pass the final examination … he didn’t study hard (because/because of).

(4) She loves her boyfriend … his politeness and kindness (because/because of).

III. Dạng chuyển đổi 2 cấu trúc because of, because.

1. Chuyển đổi because sang because of.

a. Cách 1.

Dấu hiệu nhận biết để chuyển đổi cấu trúc because of, because:

 • Xét thấy hai chủ ngữ giống nhau:

I could not pass the exam because I wake up late. (chủ ngữ 1 và 2 đều là đại từ nhân xưng ‘I‘)

 I could not pass the exam because of late waking up..

(Tôi trượt bài kiểm tra bởi vì tôi dậy trễ.)

 • Danh từ đóng vai trò làm tân ngữ:

Because there was a traffic jam, we are sad. (wind là danh từ đóng vai trò tân ngữ)

 Because of the traffic jam, we are sad.

(Bởi vì kẹt xe, chúng tôi rất buồn..)

 • Tính từ đóng vai trò làm tân ngữ, danh từ xuất hiện trong câu làm chủ ngữ.

Because today is rainy, I can’t hang out with my friend. (rainy là tính từ đóng vai trò tân ngữ, today là danh từ làm chủ ngữ).

 Because of the rainy day, I can’t hang out with my friend.

(Vì trời mưa hôm nay, tôi không thể đi chơi với bạn tôi)

 • Chỉ có tính từ làm tân ngữ, chủ ngữ là đại từ nhân xưng.

Because she is very gentle, we really like her. (Kind là tính từ, không có danh từ)

 Because her gentleness, we really like her.

(Vì tính dịu dàng của cô ấy mà chúng tôi rất thích cô.)

b. Cách 2.

 • Sử dụng “the fact that”, khi không có các dấu hiệu trên về cách học cấu trúc because of, because. Tuy nhiên, cách này vẫn có thể thay thế cho cách 1 nếu bạn muốn câu chuyển đổi khác lạ.
 • Cách dùng là chỉ thêm cụm từ “the fact that” sau because of và sau cụm từ đó luôn là phrase.

Ví dụ:

Because Anna is short, she cannot reach the book on the shelf.

→ Because of the fact that Anna is short, she cannot reach the book on the shelf.

(Bởi vì Anna thấp, cô không thể với tới cuốn sách trên kệ).

2. Bài tập thực hành.

a. Bài tập phân biệt “because”/”because of”.

Biến đổi câu sau từ dạng “because” thành cấu trúc “because of” cho phù hợp.

(1) Because I am on diet, I cannot eat hamburger or fried chicken.

 Because of…

(2) Because your room is dirty, I feel uncomfortable.

 Because of…

(3) She came to work late because she was stuck in the traffic.

 Because of…

(4) Everyone applauses Timmy because he has a wonderful performance.

 Because of…

(5) Andy loves his girlfriend so much because she is very beautiful.

 Because of…

b. Đáp án bài tập “because” và “because of”.

(1) Because of being diet, I cannot eat hamburger or fried chicken.

(2) Because of your dirty room, I feel uncomfortable.

(3) Because of being stuck in the traffic, she came to work late.

(4) Because of Timmy’s wonderful performance, everyone applause him.

(5) Because of Andy’s beautiful girlfriend, he loves her so much.

Sau cùng, chúng tôi hi vọng qua bài viết về cấu trúc because và because of, bạn sẽ nhớ kĩ kiến thức về hai loại ngữ pháp này cũng như không còn bối rối về cách dùng của chúng nữa.

Nếu như bạn còn băn khoăn hay có thắc mắc về bài tập ngữ pháp trên thì hãy để lại comment dưới đây hoặc liên hệ trung tâm qua web: https://patadovietnam.edu.vn/ hoặc hotline 024.6285.5588 để được hỗ trợ nhé.

Rate this post
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay