Vocab & Grammar

Ngữ pháp tiếng Anh – Tường tận cấu trúc A lot of, lots of, a lot

Ngữ pháp tiếng Anh – cấu trúc A lot of, lots of, a lot là kiến thức sơ đẳng mà bất kì ai khi bắt đầu học tiếng Anh cũng cần nắm vững. Với cách viết khá giống nhau như vậy liệu cách dùng của chúng có giống nhau không? Có khó để phân biệt các từ vựng này hay không? Nếu bạn chưa hiểu tường tận về cách dùng và cách phân biệt giữa ba từ này, hãy cùng Patado tìm câu trả lời ngay trong bài viết dưới đây nhé! 

Xem thêm:

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cho người mới bắt đầu

While, Meanwhile, Meantime – Kiến thức tổng hợp từ A – Z

 

ngữ pháp tiếng Anh - a lot of/ lots of/ a lot - Patado

I. Tìm hiểu ngữ pháp tiếng Anh – Cấu trúc A lot of, lots of, a lot 

Hiểu theo nghĩa thông thường, a lot of, lots of, a lot đều là lượng từ mang nghĩa là nhiều. 

*Note: Lượng từ đơn giản là từ chỉ số lượng. Ngoài a lot of, lots of, a lot lượng từ còn bao gồm các từ như some, any, few, a few, most, little,… Mỗi từ vựng có ý nghĩa và cách dùng khác nhau.

1. A lot of/ Lots of

 • Ý nghĩa: cả hai đều dùng để chỉ số lượng lớn (người hoặc vật).
 • Cách dùng: Chúng có thể dùng với danh từ đếm được, danh từ không đếm được trong cả ba loại câu khẳng định, phủ định, nghi vấn.

Ví dụ:

A lot of people came here to eat a buffet. = Lots of people came here to eat a buffet.

 • Cách chia động từ:

– A lot of/ Lots of + danh từ đếm được số nhiều + động từ (số nhiều)

– A lot of/ Lots of + danh từ không đếm được + động từ (số ít)

– A lot of/ Lots of + đại từ + động từ (chia theo đại từ đứng trước)

Ví dụ:

A lot of rain falls in the summer. = Lots of rain falls in the summer.

(Mưa nhiều vào mùa hè)

– There are lots of pencils in his pencil case = There are a lot of pencils in his pencil case

(Có rất nhiều bút chì trong túi đựng bút của anh ấy)

A lot of people come here on Sarturday to relax = Lots of people come here on Sarturday to relax

(Có nhiều người đến đây vào cuối tuần để thư giãn)

2. A lot 

 • Ý nghĩa: A lot có thể mang nghĩa là nhiều, cũng có thể hiểu là thường xuyên (= very often)
 • Cách dùng: được sử dụng như một trạng từ. A lot thường đứng cuối câu và không bao giờ đứng trước danh từ. 

Ví dụ:

– I love yogurt a lot. 

(Tôi rất thích sữa chua )

-My younger sister was a lot happier as I gave her a new doll.

(Em gái tôi vui hơn nhiều khi tôi tặng nó một con búp bê mới)

-I don’t come back to this theater a lot anymore.

(Tôi không quay lại rạp chiếu phim đó nhiều nữa)

II. Ngữ pháp tiếng Anh – Cấu trúc A lot of, lots of, a lot khác nhau như thế nào?

1. So sánh giữa a lot of và lots of

Cả hai từ vựng đều tương đồng về mặt ý nghĩa và cách dùng. Khi viết câu bạn có thể sử dụng một trong hai từ vựng.

2. So sánh giữa a lot of/ lots of và a lot

 • Xét về ý nghĩa: cả a lot of, lots of và a lot đều mang nghĩa là nhiều, song trong một số trường hợp, a lot được dùng để chỉ tần suất, mức độ thường xuyên khi làm một việc nào đó.

Ví dụ:

Tim didn’t go out a lot. (Tim không thường xuyên ra ngoài)

 • Xét về ngữ pháp: 
 • a lot of, lots of thường được đi sau bởi đại từ hoặc danh từ
 • a lot thường đứng cuối câu và không đứng trước danh từ

Như vậy, về cơ bản sự khác biệt giữa a lot of, lots of và a lot chính là nằm ở ý nghĩa của từ và cách dùng của chúng xét về ngữ pháp tiếng Anh.

>>> Xem thêm: Tự tin chinh phục 5 từ loại trong tiếng Anh

III. So sánh A lot of, lots of, a lot với một số từ đồng nghĩa

 Trong tiếng Anh, xét về mặt ý nghĩa “A lot of/ Lots of/ a lot” tương đồng với một số từ vựng như: plenty of/ a large amount of/ a great deal of/ much/ many. Tuy nhiên nếu như “A lot of/ Lots of/ a lot” thường được sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp thân mật thì những từ đồng nghĩa trên lại phù hợp hơn trong những tình huống cần sự trang trọng và lịch sự. 

ngữ pháp tiếng Anh - a lot of/ lots of/ a lot - Patado

Một số cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cần nhớ

 • Plenty of (nhiều/ dồi dào) dùng được với danh từ đếm được (+ V_số nhiều) và danh từ không đếm được (+ V_số ít).

Ví dụ:

– I have plenty of time to write stories. 

(Tôi có nhiều thời gian để viết truyện)

– Plenty of Italian restaurants take checks. 

(Rất nhiều nhà hàng Italy nhận thanh toán bằng séc) 

 • A large amount of = A great deal of: dùng với danh từ không đếm được (+ V_số ít)

Ví dụ:

– My brother spent a great deal of time in England.

(Anh trai tôi dành nhiều thời gian ở Anh)

– We used a large amount of petrol on our trip. 

(Chúng tôi đã dùng hết một lượng lớn xăng dầu trong chuyến đi của mình)

 • Much/ many dùng trong câu phủ định và nghi vấn. Trong đó “much” + danh từ không đếm được, “many” + danh từ đếm được.

Ví dụ:

– Do you think there’s much unemployment in our country?

 (Bạn có nghĩ tình trạng thất nghiệp xảy ra nhiều ở nước mình không?)

– There weren’t many books left. 

(Không còn lại nhiều sách nữa)

ngữ pháp tiếng Anh - a lot of/ lots of/ a lot - Patado

>>> Xem thêm: Ngữ pháp tiếng Anh: too/so, either… or và Neither…nor

IV. Cấu trúc A lot of, lots of, a lot – Bài tập thực hành (có đáp án)

Sau khi tìm hiểu chi tiết về ngữ pháp tiếng Anh – a lot of, lots of, a lot hãy thử vận dụng vào làm bài tập dưới đây để xem bạn nhớ kiến thức đến đâu nhé!

Choose the correct words_ A lot/ a lot of/ lots of/ much/ many

 1. Do we have orange juice? Yes, there’s _____ in the fridge.
 2. I have ______ cereal, but Jane doesn’t have ______
 3. She’s got ______ money from selling cars.
 4. Do you like swimming? Yes, _________
 5. There are ________ beautiful destinations in Vietnam.
 6. How ______ is it? It’s $20.
 7. We ate _________ bananas for dinner.
 8. Sam looks ______ younger than me.
 9. She has  ______ time to finish this project.
 10. How _______ sugar is in the cake?

Answers:

 1. a lot
 2. lots of/ much
 3. a lot of
 4. a lot
 5. lots of
 6. much
 7. lots of
 8. a lot
 9. a lot of
 10. much

Như vậy, trên đây Patado đã giúp bạn tìm hiểu chi tiết về a lot of, lots of, a lot và so sánh sự khác biệt giữa chúng. Hi vọng qua bài viết này, bạn đã có đủ tự tin và vận dụng linh hoạt các lượng từ trên vào bài tập cũng như trong giao tiếp hàng ngày.

Để tìm hiểu chi tiết về lượng từ cũng như các kiến thức tiếng Anh tổng hợp khác, mời bạn truy cập trang web https://patadovietnam.edu.vn Học tiếng Anh miễn phí cùng Patado ngay!

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay