Vocab & Grammar

Cấu trúc Enough trong tiếng anh | khái niệm, cách sử dụng, bài tập

Cấu trúc enough trong tiếng Anh được sử dụng khá nhiều trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong quá trình học tập. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng cấu trúc Enough sao cho đúng. Vậy thì hãy để chúng tôi giúp bạn hiểu đầy đủ nhất về cấu trúc cũng như cách dùng của cấu trúc câu này nhé

Tham khảo thêm:

1. Enough trong tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh “Enough” có nghĩa là “đủ” để làm gì đó. Trong một số hoàn cảnh khác nhau, “enough” sẽ có các cách sử dụng  với mục đích và ý nghĩa khác nhau. “Enough” có thể được dùng để chỉ kích thước hay số lượng của một sự vật nào đó có vừa không, có đủ không.

Ví dụ: 

 • I don’t have enough time to complete the written exam .
 • He is intelligent enough to fix his computer.
 • She doesn’t enough money to buy that dress

2. Cấu trúc Enough trong tiếng Anh chi tiết

a, Cấu trúc câu Enough ở dạng khẳng định

 • S + tobe + adj + enough + (for SB) + to V0 (nguyên thể)
 • S + V + adv + enough + (for SB) + to V0 (nguyên thể)

Enough được sử dụng sau tính từ hoặc trạng từ kết hợp với nó là động từ ở dạng nguyên thể có “to”.

Ví dụ: 

 • The weather is beautiful enough to go out.
 • I am strong enough to bring that box.
 • My nails are long enough to tie up.

b, Cấu trúc câu Enough ở dạng phủ định

 • S + tobe not + adj + enough + (for SB) + to V0 (nguyên thể)
 • S + don’t/doesn’t/didn’t +V + adv + enough + (for SB) + V0 (nguyên thể)

Ví dụ:

 • She’s not strong enough to carry that bag.
 • He’s not tall enough to play badminton.
 • She isn’t smart enough to pass this final exam. 

c, Cấu trúc câu Enough với danh từ

Khi “Enough” kết hợp với danh từ thì nó luôn đứng trước danh từ.

S + V + enough + noun + (for SB) + to V0 (nguyên thể)

Ví dụ:

 • He doesn’t have enough time to complete the run exam. 
 • This car doesn’t have enough seat for 5 people
 • My grandfather doesn’t have healthy to travel around the world. 

3. Cách sử dụng Enough để nối câu và những điều cần lưu ý

Quy tắc 1:

 • Nếu trong câu có các trạng từ như: very, so, too, quite, extremely,… đứng trước tính từ, danh từ hoặc các từ many, much, a lot of, lots of đứng trước danh từ thì ta sẽ phải bỏ những từ đó.

Ví dụ:

– I am very tall. I can become a model

⇒ I am very tall enough to become a model (đây là câu SAI) 

⇒ I am tall enough to become a model (đây là câu chính xác).

– The weather is very bad today. It can be rain

⇒ The weather is very bad today enough to be rain (đây là câu SAI) 

⇒ The weather is bad today enough to be rain (đây là câu chính xác).

– My brother very strong. He can lift this box

⇒ My brother is very strong enough to lift this box (đây là câu SAI) 

⇒ My brother is strong enough to lift that box

Quy tắc 2:

Khi dùng “enough” để nối câu, nếu  ở 2 câu có chủ ngữ giống nhau thì ta sẽ lược bỏ “for sb”

Ví dụ:

– Hoa is intelligent. Hoa can become a good teacher

⇒ Hoa is intelligent enough for her to become a good teacher (đây là câu SAI) => Hoa is intelligent enough to become a good teacher (đây là câu chính xác).

– He is vacant. He can go traveling right now 

⇒ He is vacant enough for him to go traveling right now (đây là câu SAI)

⇒ He is vacant enough to go traveling right now (đây là câu chính xác).

– Trang is short. She is the shortest in her school 

⇒ Trang is short enough for her to be the tallest in her school (đây là câu SAI) 

⇒ Trang is short enough to be the tallest in her school. (đây là câu chính xác)

– He is tall. He can take this book on shelf 

⇒ He is tall enough for him to take this book on shelf (đây là câu SAI) 

⇒ He is tall enough to take this book on shelf (đây là câu chính xác)

Lưu ý: Nếu chủ từ trong câu sau có ý chỉ chung chung thì ta cũng có thể bỏ đi.

Ví dụ: 

– The weather is great. They can live on it.

⇒ The weather is great enough to live on. (they ở đây chỉ chung chung, mọi người)

Quy tắc 3:

Khi sử dụng “enough” để nối câu, nếu chủ ngữ của câu đầu tiên trùng với tân ngữ của câu thứ 2 (là một) thì khi ghép 2 câu lại với nhau thì ta loại bỏ phần tân ngữ của câu sau.

Ví dụ:

– The water is quite warm. I can drink it. 

⇒ The water is warm enough for me to drink it (đây là câu SAI).

⇒ The water is warm enough for me to drink (đây là câu chính xác).

– Homework is very difficult. He cann’t do it.

⇒ Homework isn’t easy enough for him to do it (đây là câu SAI).

⇒ Homework isn’t easy enough for him to do (đây là câu chính xác).

– Kim is very charm. Thanh falls for her. 

⇒ Kim is charm enough for Thanh to fall for her (đây là câu SAI).

⇒ Kim is charm enough for Thanh to fall for (đây là câu chính xác).

Trên đây là cấu trúc câu, cách dùng và những lưu ý cần nhớ quan trọng nhất khi sử dụng cấu trúc Enough. Mong rằng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt điểm cao hơn trong các bài thi cũng như sử dụng thành thạo hơn trong giao tiếp hằng ngày. 

5/5 - (1 bình chọn)
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay