Vocab & Grammar

like any other university the open university can give you a degree

Đây là một bài tập khá dễ vì lượng từ vựng ít, các bạn hoàn toàn có thể dịch và hiểu được nội dung bài viết để điền chính xác đáp án của câu. Các bạn thử làm và cùng check đáp án cùng Patado để xem mình đúng được bao nhiêu câu nhé.

Tham khảo thêm:

like any other university the open university can give you a degree

Chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống.

Like any other universities, the Open university can give you a degree. However, you don’t have to (Câu 1)………….. working to study. It can also open up a whole variety (câu 2)………….. interest. If you have (câu 3)…………. studied before, you will enjoy the special, new pleasure of (câu 4)……………. your knowledge. You will make friends of (câu 5)…………… kinds. You may also (câu 6)…………….. that your qualification provides new career opportunities.

You don’t actually (câu 7)…………… to the Open University for lectures, but study at home, using television, radio and computer software. You can (câu 8)…………….. one class a month if you wish at an Open University center. Of course, there are exams to take , as is (câu 9)……………. university. If you (câu 10)…………….. like to know more, all you have to do is complete the form below. It could be the start of a wonderful new period in your life.

Câu số 1. 

 • Đáp án A. stop 
 • Đáp án B. end 
 • Đáp án C. leave 
 • Đáp án D. break

Câu số 2

 • Đáp án A. from 
 • Đáp án B. of 
 • Đáp án C. for 
 • Đáp án D. in

Câu số 3. 

 • Đáp án A. often 
 • Đáp án B.always 
 • Đáp án C. ever 
 • Đáp án D. never

Câu số 4. 

 • Đáp án A. growing 
 • Đáp án B. changing 
 • Đáp án C. adding 
 • Đáp án D. increasing

Câu số 5. 

 • Đáp án A. all 
 • Đáp án B. each 
 • Đáp án C. both 
 • Đáp án D. every

Câu số 6.

 • Đáp án A. Suggest
 • Đáp án B. find 
 • Đáp án C. wish 
 • Đáp án D. want

Câu số 7.

 • Đáp án A. join 
 • Đáp án B. enter 
 • Đáp án C. arrive 
 • Đáp án D. go

Câu số 8.

 • Đáp án A. give 
 • Đáp án B. attend 
 • Đáp án C. learn 
 • Đáp án D. study

Câu số 9. 

 • Đáp án A. any 
 • Đáp án B. some 
 • Đáp án C. many 
 • Đáp án D. most

Câu số 10.

 • Đáp án A. did 
 • Đáp án B. will 
 • Đáp án C. would 
 • Đáp án D. Can

♦ Đáp án đúng là các đáp án được bôi đỏ

Dịch đoạn văn trên:

Giống như bất kỳ các trường đại học nào khác, đại học mở có thể cho bạn 1 tấm bằng. Tuy nhiên, bạn không cần phải ngừng làm việc để học tập. Nó cũng có thể mở ra một loạt sự quan tâm. Nếu bạn chưa từng học ở đây trước đó, bạn sẽ được tận hưởng những điều đặc biệt, thỏa mãn với việc tăng lượng kiến thức của bạn. Bạn sẽ làm bạn với nhiều loại người. Bạn cũng có thể có được bằng cấp, cái mà có thể cung cấp cho bạn một cơ hội nghề nghiệp mới.

Bạn không cần đi đến trường đại học mở cho những bài giảng, nhưng bạn có thể học tập ở nhà, sử dụng Ti vi, Đài phát thanh và máy tính. Bạn có thể tham dự một lớp học một tháng trời nếu bạn muốn ở tại một trung tâm Đại học mở. Tất nhiên, sẽ có những bài thi để kiểm tra giống như bất kỳ trường đại học nào. Nếu bạn muốn biết thêm, tất cả những điều bạn phải làm là điền vào mẫu dưới đây. Nó có thể là khởi đầu cho một giai đoạn tuyệt vời mới trong cuộc sống của bạn.

4/5 - (4 bình chọn)
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

  Đăng ký nhận lộ trình học
  ngay hôm nay