Vocab & Grammar

10 phút nắm toàn bộ kiến thức về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ

Tại sao động từ này lại chia số ít, động từ kia lại chia số nhiều? Chủ ngữ có hai danh từ mà động từ vẫn chia số ít? Đó là muôn vàn thắc mắc của các bạn khi học về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ. Patado sẽ giúp bạn nắm chắc phần kiến thức này chỉ trong 10 phút qua bài viết dưới đây nhé!

3 bước đơn giản phân biệt hiện tại phân từ, quá khứ phân từ và phân từ hoàn thành

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

I/ Thế nào là sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh?

Hiểu một cách đơn giản, trong một câu có chủ ngữ và động từ, thì động từ và chủ ngữ phải hoà hợp với nhau ở cả thì và dạng. 

Nếu không có sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh thì câu sẽ sai ngữ pháp và người nghe, người đọc có thể hiểu sai ý nghĩa của câu. 

II/ Tại sao phải học sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh?

1. Cải thiện khả năng ngữ pháp

Học sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh giúp bạn củng cố những phần kiến thức ngữ pháp liên quan như cách chia động từ, động từ số ít, động từ số nhiều. Vì thế, nắm chắc kiến thức này sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể khả năng ngữ pháp của mình.

Tại sao cần học sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ

2. Tự tin hơn trong các bài thi

Đây là phần kiến thức rất hay xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh. Vì thế, khi nắm chắc sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ giúp bạn tự tin xử lý mọi dạng bài trong thi cử, không còn ngần ngại khi gặp những câu khó.

3. Nâng cao khả năng giao tiếp

Từ việc học chắc phần kiến thức này, bạn có thể tự tin đặt câu và áp dụng vào giao tiếp hằng ngày. Bạn sẽ không còn rụt rè hay sợ sai khi giao tiếp nữa. Nhờ đó mà khả năng giao tiếp của bạn được tăng lên đáng kể.

III/ Một số quy tắc hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

1. Nguyên tắc chung

Nếu chủ ngữ là danh từ, cụm danh từ, đại từ số ít thì động từ phải chia theo ngôi thứ ba số ít. Ví dụ: He plays football with his friends afternoon.

=> Chủ ngữ He là đại từ số ít, nên động từ play phải chia theo ngôi số ít ở thì hiện tại đơn là plays.

Nếu chủ ngữ là danh từ, cụm danh từ, đại từ số nhiều thì động từ phải chia theo ngôi số nhiều. Ví dụ: They are doing the housework now.

=> Chủ ngữ They là đại từ số nhiều, nên động từ tobe phải chia dạng số nhiều ở thì hiện tại tiếp diễn là are.

2. Một số trường hợp cụ thể

Chủ ngữ là each + N số ít, every + N số ít, everyone, anyone, everybody, somebody, anybode, someone, động từ chia ở dạng số ít. Ví dụ: Everyone has to go to school early to prepare for the party.

→ Chủ ngữ là Everyone nên động từ chia ở dạng số ít has.

Chủ ngữ chính, theo sau là các từ along with, with, accompanied with, as well as, động từ chia theo chủ ngữ chính. Ví dụ: Professor Tony, along with his staff, is taking part in a meeting in Paris.

→ Chủ ngữ chính là Professor Tony, theo sau là cụm along with his staff, động từ chia theo chủ ngữ chính is.

Hai chủ ngữ số ít nối với nhau bằng cụm từ or, nor thì động từ chia ở dạng số ít. Ví dụ: Which one is going to the party tonight, Lan or Hung?

→ Hai chủ ngữ số ít là Lan và Hùng, nối với nhau bằng or, động từ chia ở dạng số ít is.

Chủ ngữ có nhiều danh từ, cụm danh từ được nối với nhau bằng and, động từ chia ở dạng số nhiều. Ví dụ: Milk and bread are my favorite breakfast.

→ Chủ ngữ là milk and bread nên động từ chia ở dạng số nhiều là are.

Chủ ngữ số ít và số nhiều nối với nhau bằng or, nor, động từ chia theo chủ ngữ gần nó nhất. Ví dụ: He or our students are going to the meeting.

→ Chủ ngữ là He or our students, động từ chia theo dạng số nhiều are.

Với cấu trúc either…or…, neither … nor…, động từ chia theo chủ ngữ gần nhất. Ví dụ: Either Minh or Lan is in the kitchen.

→ Động từ is được chia theo chủ ngữ gần nhất là Lan.

Nếu chủ ngữ là: phần trăm, phân số, all, none + of, dạng của động từ phụ thuộc vào danh từ sau đó. Ví dụ: 50% of the students are late for school.

→ Danh từ sau of students, động từ chia ở dạng số nhiều are.

         Two third of the country is homeless.

→ Danh từ sau of the country, động từ chia ở dạng số ít is.

Nếu chủ ngữ là danh từ không đếm được như tiền, khoảng cách, thời gian, động từ chia ở dạng số ít. Ví dụ: 5 kilometers is a quite far distance.

→ Chủ ngữ là 5 kilometers, chỉ khoảng cách, động từ chia ở dạng số ít is.

Chủ ngữ là either of neither + of , động từ chia ở dạng số ít. Ví dụ: Neither of them is in the park.

→ Chủ ngữ là Neither of them, động từ chia ở dạng số ít is.

Chủ ngữ là The number of + N, động từ chia ở dạng số ít, A number of + N, động từ chia ở dạng số nhiều. Ví dụ: The number of old people is increasing more and more.

→ Chủ ngữ là The number of old people, động từ chia ở dạng số ít is.

 

Một số quy tắc về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

Một số quy tắc về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

3. Lưu ý các trường hợp dễ nhầm lẫn

A number of và The number of A number of: động từ chia ở dạng số nhiều.

The number of: động từ chia ở dạng số ít.

Phần trăm, phân số, all, none of + N
  • Nếu là danh từ số ít, động từ chia ở dạng số ít.
  • Nếu là danh từ số nhiều, động từ chia ở dạng số nhiều.
Either of Neither of Động từ chia ở dạng số ít.

 

IV/ Cách nhớ các quy tắc hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

1. Học theo các nhóm tương tự nhau hoặc dễ nhầm

Bạn có thể chọn ra những nhóm quy tắc tương tự nhau hoặc dễ nhầm lẫn để học về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh. Bằng cách này, không những bạn nắm chắc từng quy tắc mà còn phân biệt được các trường hợp na ná dễ nhầm lẫn. 

Động từ tiếng Anh là gì? Định nghĩa, phân loại và cách sử dụng

2. Làm bài tập áp dụng

Đây là phần kiến thức quan trọng, nên bạn có thể tìm tài liệu về chúng rất nhiều ở các sách hoặc trên mạng. Làm nhiều bài tập áp dụng giúp bạn khắc sâu kiến thức vừa học và nhận ra mình hay sai chỗ nào. Đây là cách hữu hiệu nhất giúp bạn nâng cao kỹ năng làm bài, sẵn sàng cho mọi bài kiểm tra thi cử.

3. Áp dụng vào thực tiễn

Chẳng có cách học nào hiệu quả hơn bằng việc áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Bạn có thể sử dụng nó trong giao tiếp, viết bài,…Từ đó, kiến thức về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh của bạn một lần nữa để củng cố.

5 phút nắm vững cách sử dụng Linking verb – Liên động từ

Hy vọng bài viết đã giúp bạn đánh bay nỗi sợ về sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh. Các bạn hãy đọc lại phần lý thuyết và thực hành nhiều hơn nữa để củng cố, khắc sâu kiến thức nhé! Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, bạn hãy liên hệ tới Tiếng Anh trực tuyến Patado để được tư vấn nhé!

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay