Vocab & Grammar

The garden still needs digging | Luyện thi IELTS Patado

Tham khảo thêm:

Đề bài: Dùng các từ gợi ý đã cho để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

Câu 1. The garden still needs digging.

=>Viết lại câu với cụm từ: The garden hasn’t ………………………………….

⇔ Đáp án: The garden hasn’t been dug yet. (Nghĩa: Khu vườn chưa được đào bới)

Câu 2. What’s the weight of your suitcase?

=>Viết lại câu với từ: How  ………………………………………..?

⇔ Đáp án: How heavy is your suitcase? (Nghĩa: Vali của bạn nặng bao nhiêu?)

Câu 3. Sally finally managed to get a job?

=>Viết lại câu với : Sally finally succeeded………………………………….

⇔ Đáp án: Sally finally succeeded in getting a job. (Nghĩa: Sally cuối cùng cũng đã thành công trong việc xin việc).

Câu 4.That’s the last time I go to that restaurant

=>Viết lại câu với: I certainly ………………………………

⇔ Đáp án: I certainly won’t go to that restaurant anymore. (Nghĩa: Tôi chắc chắn sẽ khong tới nhà hàng đó một lần nữa)

Câu 5. “I advised you to take a holiday” The doctor said.

=>Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp với: “You’d………………………….”

⇔ Đáp án: “You’d better take a holiday”. (Nghĩa: Tốt hơn là bạn nên đi nghỉ dưỡng).

Câu 6. “I’m sorry that I broke the glass” said Peter

=>Chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp với: Peter apologized  …………………….

⇔ Đáp án: Peter apologized for breaking the glass. (Nghĩa: Peter xin lỗi vì đã làm vỡ kính).

Câu 7. She can meet him if he arrives before eleven.

=>Viết lại câu với: So ……………………………………………….

⇔ Đáp án: So long as he arrives before eleven, she can meet him. (Nghĩa: Chừng nào anh ấy đến trước 11 giờ thì cô ấy có thể gặp anh ấy).

Câu 8. There was never any answer when I rang.

=>Viết lại câu với: Every…………………………………

⇔ Đáp án: Every time I rang there wasn’t any answer. (Nghĩa: Mỗi lần tôi đổ chuông lại không có bất kỳ câu trả lời nào).

Câu 9. A train leaves at eight o’clock every morning.

=>Viết lại câu với: There is ………………

⇔ Đáp án: There is a train leaving at eight o’clock every morning. (Nghĩa: Có một chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ mỗi buổi sáng).

Câu 10. Nobody can deny that she has a beautiful voice

=>Viết lại câu với: It ……………………………………..

⇔ Đáp án: It can’t be denied that she has a beautiful voice. (Nghĩa: Không thể phủ nhận rằng cô ấy có một giọng hát tuyệt vời).

Câu 11. I always see him working in the garden on Sundays.

=>Viết lại câu với: He takes…………………………

⇔ Đáp án: He takes care of the plants on Sundays. (Nghĩa: Anh ấy chăm sóc cây cối vào ngày chủ nhật).

Câu 12. 18 people came although we had expected only 16.

=>Viết lại câu với:  Two extra……………………..

⇔ Đáp án: Two extra people came. (Nghĩa: Có thêm hai người tới).

Câu 13. My French friend finds driving on the left difficult.

=>Viết lại câu với: My French friend isn’t…………………….

⇔ Đáp án: My French friend isn’t used to driving on the left. (Nghĩa: Người bạn Pháp của tôi không quen lái xe bên trái).

Để có thể làm được bài tập này, các bạn phải nắm vững cách chia động từ của các thì cơ bản trong tiếng Anh, cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp và một số cấu trúc câu đặc biệt. Các bạn có thể tham khảo những phần kiến thức này trên website của Patado.

The garden still needs digging

5/5 - (1 bình chọn)
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

    Đăng ký nhận lộ trình học
    ngay hôm nay