Vocab & Grammar

11 Bí kíp đánh trọng âm trong tiếng Anh siêu đỉnh

Để học được Tiếng Anh, bạn cần phải đọc đúng các từ Tiếng Anh đó. Ngoài việc xác định được mặt chữ, âm tiết thì bạn việc xác định trọng âm tiếng anh vô cùng quan trọng. Vậy trọng âm tiếng anh là gì? Tại sao cần phải xác định trọng âm trong tiếng anh và có những quy tắc đánh trọng âm nào? Cùng đọc hết bài viết dưới đây để nói tiếng anh tự tin hơn nhé!

Bảng phiên âm IPA: 44 phiên âm quốc tế, cách đọc, ghi nhớ hiệu quả

3 quy tắc “bất di bất dịch” nhất định phải nhớ để phát âm đuôi ed chuẩn

1. Trọng âm trong tiếng Anh là gì?

Trong sách giáo khoa Tiếng Việt, chúng ta không bắt gặp khái niệm trọng âm, mà thay vào đó là các thanh điệu (dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng, dấu huyền, dấu sắc). Vậy nên, có nhiều người Việt mới đầu khi tiếp xúc với tiếng anh thường xem nhẹ việc này. Tiếng Anh thì khác, tuy không có dấu thanh điệu như Tiếng Việt nhưng đối với những từ có hai âm tiết trở lên sẽ xuất hiện trọng âm.

Vậy cụ thể trọng âm trong Tiếng Anh là gì?

Trọng âm tiếng anh

Trọng âm trong tiếng Anh là gì?

 

Trọng âm là các âm tiết được đọc một cách to hơn, nhấn mạnh hơn, có xu hướng kéo dài âm tiết đó hơn các âm tiết còn lại trong từ. Để nhận biết, ký hiệu đánh dấu trọng âm được mặc định trong từ điển Tiếng Anh là ký hiệu (‘). Ký hiệu (‘) sẽ được được đặt phía trước trọng âm và tích bên trên âm tiết đó. 

Ví dụ: 

  • desert /dɪˈzɜːrt/ (Động từ) nghĩa là: Bỏ trốn, trốn đi.
  • complicated /ˈkɒm.plɪ.keɪ.tɪd/ (Tính từ) nghĩa là: Phức tạp, rắc rối, làm khó.

Ngoài việc hiệu được trọng âm Tiếng Anh là gì thì người học cần phải hiểu được thế nào là âm tiết trong Tiếng Anh. Âm tiết là một đơn vị phát âm trong Tiếng Anh nên vai trò của nó vô cùng quan trọng. Âm tiết kết hợp cùng với việc xác định đúng trọng âm của từ sẽ giúp bạn giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả hơn. 

Một từ có thể chứa một, hai hoặc ba và cũng có thể nhiều hơn ba âm tiết. Đồng thời, một từ sẽ bao gồm một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/,…) và bao quanh bởi các phụ âm (p, k, t, m, n,…) hoặc không có phụ âm nào bao quanh.

Bảng nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh

Bảng nguyên âm và phụ âm trong Tiếng Anh

2. Tại sao phải xác định trọng âm trong tiếng anh?

Như đã nói lúc đầu, người Việt khi học Tiếng Anh thường xem nhẹ việc xác định trọng âm. Điều này là một sai lầm. Nếu như bạn không hiểu rõ lợi ích của việc xác định trọng âm trong Tiếng Anh ngay từ lúc mới học thì khả năng giao tiếp sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy nên, xác định đúng trọng âm trong Tiếng Anh sẽ giúp bạn

2.1 Phát âm chuẩn – Giàu ngữ điệu

Với loại ngôn ngữ đa âm tiết như Tiếng Anh thì xác định đúng âm tiết của từ và của câu chính là chìa khóa để bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Vì thế, một trong những lý do đầu tiên mà bạn cần phải xác định trọng âm tiếng anh đó là phát âm chuẩn.

Một người được khen là nói Tiếng Anh hay là người luôn biết nhấn nhá trọng âm một cách tự nhiên nhất. Mức độ tự nhiên ở đây được rèn luyện hàng ngày để bắt chước gần giống giọng của dân bản địa.

quy tắc đánh trọng âm

Hiểu được quy tắc trọng âm giúp bạn phát âm chuẩn, giàu ngữ điệu

2.2 Phân biệt các từ giống nhau

Tiếng Anh không phong phú như ngôn ngữ Việt nhưng một từ Tiếng Anh sẽ có nhiều nghĩa khác nhau. Tức là, hai từ giống hệt nhau về mặt chữ nhưng khi đặt vào từng hoàn cảnh khác nhau và trọng âm rơi vào âm tiết khác nhau thì ý nghĩa của nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Vậy nên, trọng âm sẽ giúp người học phân biệt được các từ giống nhau trong Tiếng Anh để tránh gây bối rối khi giao tiếp sau này. 

Một ví dụ cụ thể cho trường hợp này: Từ “desert”

  • Khi đặt “desert” vào làm danh từ, nó sẽ được phát âm thành /ˈdezərt/ và trọng âm chính là âm tiết đầu tiên. Lúc này có nghĩa là sa mạc.
  • Khi đặt “desert” vào làm động từ trong câu, nó sẽ được phát âm thành /dɪˈzɜːrt/ và lần này trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. “desert” được dịch sang động từ có nghĩa là rời bỏ hoặc bỏ trốn.

Xác định đúng trọng âm trong tiếng Anh giúp bạn phân biệt những từ giống nhau, tránh làm đối phương cảm thấy khó hiểu

Xác định đúng trọng âm trong tiếng Anh giúp bạn phân biệt những từ giống nhau, tránh làm đối phương cảm thấy khó hiểu

Có thể thấy, xác định trọng âm trong Tiếng Anh là không thể làm ngơ. Bởi những lợi ích mà nó đem lại cho người học như đã chia sẻ bên trên. Khi hiểu được lý do tại sao bạn cần phải xác định trọng âm trong Tiếng Anh, hãy chuyển đến các quy tắc đánh trọng âm giúp bạn dễ dàng thực hành ngay sau khi học nhé!

3. Các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng anh

Để nói được các từ tiếng anh chuẩn như người bản xứ, bạn cần phải xác định để đọc đúng các trọng âm. Chủ yếu trọng âm sẽ được phân chia theo các loại, nhóm từ và được hình thành nên các quy tắc. Nếu bạn hiểu rõ các quy tắc trọng âm này bạn sẽ cải thiện rất nhiều kỹ năng nói trong tiếng anh. Dưới đây là tổng hợp các quy tắc đánh trọng âm trong Tiếng Anh phổ biến.

3.1 Quy tắc đánh trọng âm đối với từ có 2 âm tiết cơ bản

Quy tắc số 1: Động từ (Verb) & Giới từ (Preposition) có 2 âm tiết → Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Ví dụ: Apply / ə’plai /, arrive / ə’raiv/, attract / ə’trækt /

Trường hợp ngoại lệ: Trọng âm rơi vào âm tiết đầu như ‘answer, ‘enter, ‘happen

 

Quy tắc số 2: Danh từ (Noun) có 2 âm tiết → Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 Ví dụ: money / ‘mʌni /, product /’prɔdəkt /

Trường hợp ngoại lệ: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 như ad’vice, ma’chine, mis’take

Quy tắc số 3: Tính từ (Adjectives) có 2 âm tiết → Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 Ví dụ: Lovely / ‘lʌvli/, even /’i:vn /, hollow/’hɔləu /

Trường hợp ngoại lệ: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 như a’lone, a’mazed, …

 

3.2 Quy tắc đánh trọng âm đối với từ có tiền tố 

Tiền tố (Prefix) là một hoặc một nhóm các kí tự đứng trước một từ gốc và làm thay đổi ý nghĩa của từ gốc đó. Ví dụ, tiền tố (pre-) + từ gốc (school) = preschool có nghĩa là trường mẫu giáo, trường mầm non.

Một số tiền tố phổ biến trong tiếng anh: anti-, auto-, co-, dis-, hyper-, inter-, im-, non-, post-, trans-, un-, re-,…

Quy tắc số 4:  Hầu hết các tiền tố đều không ảnh hưởng đến trọng âm của từ Ví dụ: dis’cover, re’move, im’possible,…

Trường hợp ngoại lệ: Trọng âm rơi vào âm tiết đầu như ‘underpass, ‘underlay…

 

3.3 Quy tắc đánh trọng âm đối với từ có hậu tố 

Quy tắc số 5: Các hậu tố -ee, -eer, -ique, -esque, -ain

 Trọng âm rơi vào chính nó

Ví dụ: 

Mountaineer /,maunti’niə/ 

Portugese /,pɔ:tju’gi:z/

Cigarette /,sigə‘ret/

Quy tắc số 6: Các hậu tố -acy, -ance, -ence, -eous, -ian, -iar, –ic, -ical, -id, -idle, -ience, -ious, ish, -ity, -sion, -tion

→ Trọng âm rơi vào âm tiết liền trước nó.

Ví dụ: Or’ganic, I’talian, “Stylish
Quy tắc số 7: Các hậu tố -able, -en, -er/or, -ful, -hood, -ing, -less, -ment, -ness, -ous, -ship → Trọng âm rơi không thay đổi Ví dụ:

Re’lation → Re’lationship

‘Happy → ‘Happiness

‘Meaning → ‘Meaningless

 

3.4 Quy tắc đánh trọng âm đối với từ kết thúc bằng gốc đặc biệt

Quy tắc số 8: Các từ kết thúc bằng gốc -al, -ate, -cy, -graphy, -gy, -ity, -phy → Trọng âm rơi vào âm thứ 3 từ dưới lên Ví dụ: Im’mediate, Tech’nology, Eco’nomical
Quy tắc số 9: Các từ kết thúc bằng gốc our, self, sist, tain, test, tract, vent, vert → Trọng âm rơi vào chính âm tiết đó Ví dụ: E’vent, Main’tain, Sub’tract

3.5 Quy tắc đánh trọng âm đối với từ ghép

Quy tắc số 10: Các danh từ ghép và tính từ ghép thường có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Ví dụ về danh từ ghép: ‘Airport, ‘Gateway, ‘Birthday

Ví dụ về tính từ ghép: ‘airsick, ‘trustworthy, ‘waterproof

Quy tắc số 11: Tính từ ghép kết thúc bằng đuôi -ed

 Trọng âm rơi vào thành phần thứ 2.

Ví dụ: Short-’sighted, ill-’treated, well-’done

5. Bài tập trọng âm thường gặp 

Tìm từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Câu 
1 darkness warmth  market remark
2 begin comfort  apply suggest
3 direct idea  suppose figure
4 revise amount village  desire
5 standard happen handsome destroy

 

Đáp án:

Câu 
1 darkness

/ˈdɑːknəs/

warmth 

/wɔːmθ/

market

market

remark

/rɪˈmɑːk/

2 begin

/bɪˈɡɪn/

comfort 

/ˈkʌmfət/

apply

/əˈplaɪ/

suggest

/səˈdʒest/

3 direct

/daɪˈrekt/

idea 

/aɪˈdiːə/

suppose

/səˈpəʊz/

figure

/ˈfɪɡjər/

4 revise

/rɪˈvaɪz/

amount

/əˈmaʊnt/

village 

/ˈvɪlɪdʒ/

desire

/dɪˈzaɪər/

5 standard

/ˈstændərd/

happen

/ˈhæpən/

handsome

/ˈhænsəm/

destroy

/dɪˈstrɔɪ/

Vừa rồi là những quy tắc tương đương với 11 bí kíp đánh trọng âm trong tiếng Anh siêu đỉnh mà Patado đã tổng hợp một cách chi tiết và dễ hiểu nhất. Tùy vào loại từ mà việc xác định trọng âm sẽ khác nhau. Nhờ vào các quy tắc trên, bạn sẽ dễ dàng nhận biết được cách đánh trọng âm đúng của một từ để áp dụng vào bài kiểm tra của mình.

Bên cạnh đó, khi bạn hiểu và nắm chắc được cách đánh trọng âm tiếng Anh sẽ giúp kỹ năng nói tiếng Anh của bạn được cải thiện hơn rất nhiều. Âm thanh phát ra sẽ giàu ngữ điệu hơn, thú vị hơn. Từ đó sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp và tránh được những bối rối khi gặp các từ giống nhau.

Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu hơn trọng âm trong tiếng Anh quan trọng như thế nào trong việc cải thiện giao tiếp. Nên nhớ là bạn cần thực hành hàng ngày để không bị quên những quy tắc mà Patado đã bật mí bên trên nhé. Học tiếng Anh không còn là khó khăn với nhàm chán, hãy ghé thăm Patado để tích lũy những kiến thức học tiếng Anh mới, ngắn gọn và dễ hiểu nhất nhé! 

Rate this post
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay