Vocab & Grammar

Bộ từ vựng IELTS ăn điểm chủ đề Travel & Tourism

Việc sử dụng từ vựng trong bài thi đòi hỏi bạn phải hiểu rõ chủ đề và có vốn từ phong phú. Với bài viết sau đây, Patado sẽ bật mí cho bạn bộ từ vựng IELTS ăn điểm chủ đề Travel & Tourism.

Trọn bộ từ vựng IELTS theo chủ đề phổ biến nhất năm 2021
Từ vựng IELTS chủ đề Business

I. Từ vựng IELTS Chủ đề Travel/ Tourism

Hospitality /ˌhɑspəˈtæləti/ sự hiếu khách
The locals /ðə ˈloʊkəlz/ người dân địa phương
Heritage site /ˈhɛrətəʤ saɪt/ khu di sản
Nightlife /ˈnaɪtˌlaɪf/ cuộc sống về đêm
Unexpected expenses /ˌʌnɪkˈspɛktɪd ɪkˈspɛnsəz/ chi phí phát sinh
Cost-effective /kɑstɪˈfɛktɪv/ chi tiêu hiệu quả
Tranquility /træŋˈkwɪlɪti/ sự yên tĩnh
Hustle and bustle /ˈhʌsəl ənd ˈbʌsəl/ cuộc sống tấp nập
Worth-living /wɜrθˈlɪvɪŋ/ đáng sống
Rat race /ræt reɪs/ cuộc sống xô bồ
Culture shock /ˈkʌlʧər ʃɑk/ sốc văn hóa
Stunning /ˈstʌnɪŋ/ đẹp tuyệt vời
Go sightseeing /goʊ ˈsaɪtˈsiɪŋ/ đi ngắm cảnh
Out of season /aʊt əv ˈsizən/ mùa cao điểm
Flock to /flɑk tʊ/ lũ lượt kéo nhau đến
Tourist trap /ˈtʊrəst træp/ địa điểm quá đông đúc
Cuisine /kwɪˈzin/ nền ẩm thực
Local specialty /ˈloʊkəl ˈspɛʃəlti/ đặc sản địa phương
Green tourism /grin ˈtʊˌrɪzəm/ du lịch sinh thái
National park /ˈnæʃənəl pɑrk/ vườn quốc gia

 

Từ vựng IELTS travel

Wildlife preserve /ˈwaɪlˌdlaɪf prəˈzɜrv/ là vùng đất giúp bảo tồn các môi trường sống tự nhiên
Carbon footprint /ˈkɑrbən ˈfʊtˌprɪnt/ dấu chân carbon
Broaden one’s horizon /ˈbrɔdən wʌnz həˈraɪzən/ mở rộng chân trời
Establish a relationship /ɪˈstæblɪʃ ə riˈleɪʃənˌʃɪp/ thiết lập một mối quan hệ
Native resident /ˈneɪtɪv ˈrɛzɪdənt/ người dân bản địa
Mass tourism /mæs ˈtʊˌrɪzəm/ du lịch đại trà
Popular tourist destinations /ˈpɑpjələr ˈtʊrəst ˌdɛstəˈneɪʃənz/ điểm đến du lịch phổ biến
Cultural activities /ˈkʌlʧərəl ækˈtɪvətiz/ hoạt động văn hóa
Customs /ˈkʌstəmz/ phong tục
Ethnic people /ˈɛθn/ɪk ˈpipəl/ dân tộc thiểu số
Integrate /ˈɪntəˌgreɪt/ hòa nhập
Cultural assimilation /ˈkʌlʧərəl əˌsɪməˈleɪʃən/ sự đồng hóa về mặt văn hóa
Holidaymaker /ˈhɑləˌdeɪ ˈmeɪkər/ khách du lịch
Long haul flights /lɔŋ hɔl flaɪts/ Các chuyến bay đường dài
Magnificent landscapes /mægˈnɪfəsənt ˈlændˌskeɪps/ Phong cảnh ấn tượng
Make advance reservations /meɪk ədˈvæns ˌrɛzərˈveɪʃənz/ Đặt chỗ trước
Memorable experiences /ˈmɛmərəbəl ɪkˈspɪriənsɪz/ Kinh nghiệm đáng nhớ
Off the beaten track /ɔf ðə ˈbitən træk/ Một nơi không nằm trên trục đường chính
Packaged deals /ˈpækɪʤd dilz/ Các giao dịch du lịch được tập hợp bởi một đại lý và bán theo gói

 

II. Các collocations chủ đề Travel & Tourism

Từ vựng IELTS travel

1.To be in the middle of nowhere: Ở một nơi xa xôi hẻo lánh

Amazon river is not a kind of being in the middle of nowhere, it’s famous for its wild scene, a wide variety of animal and attract a lot of explorer every year.

2. Off the beaten track: Vùng xa, bí hiểm, chưa ai biết đến

Exploring the wood to some people is going to a place which is off the beaten track, but to me, as a fan of exploring, I get used to it and like it.

3. Peak season/ Low season: mùa cao điểm/ mùa thấp điểm

On peak season, costs of hotel and other services in scheduled place are getting higher. Sometimes, if you don’t book in advance, you may not have any room to stay.

4. Scheduled beach: bãi biển vắng người

But frankly speaking, I would rather enjoy the scheduled beach’s view than anything else.

5. Tourist trap: Nơi thu hút đông khách du lịch

I have a feeling that being in a Tourist trap, I am inconvenient because of the noise and the crowd there.

6. Have a thirst for adventure: niềm đam mê du lịch, khám phá

Having a thirst for adventure, I would like to explore new place, which hasn’t been known before.

7. Dominate the landscape: nơi cao nhất

Khalifa tower of Dubai dominates the landscape in the world.

8. To be an eye-opener: trải nghiệm giúp mở mang tầm mắt

That journey to the most far off the beaten track is an eye-opener to me, I have learnt a lot from this experience.

9. Discover new culture and cuisine: Khám phá nền văn hoá, ẩm thực

Thailand is reputed for its unique in culture and custom. Once you have time to visit here, you should discover new culture and cuisine, try everything and make it as your own memory.

10. Escape the daily routine: thoát khỏi cuộc sống thường nhật

When you have free time, you should escape the daily routine, stand up and go for a travelling, adapt yourself to the adventure and relax.

11. Capture the beauty of: lưu giữ lại vẻ đẹp của

My Nikon is the best mate of me. He always accompanies and captures the beauty of scenery or breathtaking view in my trip.

12. Get away from the hustle and bustle of the city: tránh khỏi ồn ào náo nhiệt ở thành phố

Make best use of your time to free yourself from loads of works, get away from the hustle and bustle of the city by going on a vacation with bestie or homie.

13. Go backpacking: du lịch bụi

When I was a student at university, I and my homies often go backpacking once every 2 month to a trekking place for new experience

14. Package deal = package tour = package holiday: du lịch trọn gói

Family often chooses package tour as for its convenient for all of the advanced booking and available services.

15. Red-eye flight: chuyến bay muộn ban đêm

Having not booked in advanced, all of the seats were full, therefore, I have to choose the red-eye flight back to my hometown.

16. Call it a day: kết thúc những hoạt động của một ngày, trở về phòng, khách sạn

After a full day with meaningful activities for teambuilding, everyone may get tired. We should call it a day, shower and relax, then gather in the front door for night camping!

17. Bright and early/ first thing: sáng sớm tinh mơ.

We’ll need to leave bright and early to catch the first ferry to the island

18.Set off on one’s travels: Bắt đầu chuyến du lịch

We should go to sleep early tonight because we must set off on our travels earlier than planned.

19 Pack one’s bags: Thu xếp hành lý chuẩn bị đi chơi

Everyone should be ready, buy everything you need, bring them along and pack all things in your bags before a long day vacation.

20. Fleabag motel/roach motel: một phòng trọ giá rẻ, tồi tàn.

Being cheated by the appearance of this motel, we have booked full week staying here. When moving to the room, it’s really a fleabag motel.

III. Luyện tập chủ đề từ vựng IELTS Travel & Tourism 

Từ vựng IELTS travel

Part 1: Sample Questions

Examiner: Where do you like to travel during the holidays?

Answer: I like to travel abroad but it can be expensive, so I usually plan affordable travel. Travelling to holiday destinations when it is out of season saves a lot of money. Out of season travel is also the best way to avoid places that are swarming with tourists.

Examiner: What are your favourite holiday pastimes?

Answer: I like to get away from it all. I look for exotic destinations with scenic views that are off the beaten track. I tend to avoid guided tours and packaged deals as I prefer to go sightseeing on my own.

Examiner: How do you plan and prepare for your holiday?

Answer: I always do my research. I thumb through holiday brochures and check travel sites like Airbnb on the Internet. I’m drawn to spectacular beaches and lush forests. I usually make advance reservations for self-catering accommodation.

Part 2: style questions

Examiner: Describe one of your best travel experiences.

This type of question supports a when, where and who reply.

Answer: Last year a friend and I took a long-haul flight to Peru. We were travelling light so we were able to really get around. We stayed in quaint villages and hiked through lush rainforests. We were determined to do as the locals do, so we stayed with local people for part of the trip.

We visited colourful craft markets and brought back souvenirs, to remind us of our trip. One of my most memorable experiences was to the Sacred Valley of the Incas. It is a little bit off the beaten track but it is surrounded by great scenic beauty and magnificent landscapes.

Part 3: style questions

Examiner: What type of holiday destination do you think attracts most tourists?

Answer: I know that many people are drawn to wildlife safaris. This is certainly one of the big attractions in Africa. In Europe and Asia, the stunning architecture, museums and arts and culture attract thousands of tourists every year.

Examiner: Do you think that the tourism industry will continue to grow in the next two decades?

Answer: I do. Many European and Asian countries have aging populations who will have time on their hands in the future. Many of them are likely to seek holiday destinations around the world. Today there are many affordable destinations that offer good value for money.

Examiner: What do you think that your country could do to attract more tourists?

Answer: My country has stringent visa regulations. If these were relaxed, I think that more visitors would choose to visit. We have an efficient public transport, plenty of accommodation and natural and historical places of interest.

Travel & Tourism là chủ đề rất rộng tuy nhiên không phải là khó nếu bạn nắm được những từ vựng và collocation. Khi sử dụng linh hoạt trong bài thi IELTS của mình, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng ăn điểm đồng thời tạo dấu ấn tốt với hội đồng chấm thi. Bạn có thể làm thử các bài test online trên các website uy tín để kiểm tra trình độ của mình.

Hãy đón đọc những bài viết về từ vựng IELTS các chủ đề khác của Patado nhé!

BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay