15 Days Practice For IELTS Listening

Đây là quyển sách luyện IELTS cấp tốc nằm trong bộ 4 quyển 15 Days Practice For IELTS. Nếu kĩ năng IELTS Listening của bạn còn yếu, tranh thủ luyện ngay quyển sách này nhé.

15 days Practice for IELTS Listening-Patado

Xem thêm

Mục lục sách luyện IELTS cấp tốc

Sách chia các phần ôn luyện theo 15 bài tương ứng với 15 ngày. Dựa trên sự phân chia của sách, bạn cần có kế hoạch ôn luyện rõ ràng và tạo động lực cho bản thân.

Nội dung chi tiết:

 • Ngày 1: An Overview on the IELTS Listening test
 • Ngày 2: Types of Questions in the IELTS Listening test
 • Ngày 3: Classified Lexical Items (1)
 • Ngày 4: Classified Lexical Items (2)
 • Ngày 5: Multiple-Choice Questions
 • Ngày 6: Gap Filling: Summary Completion
 • Ngày 7: Gap Filling: Form/Note/Table Completion
 • Ngày 8: Gap Filling: Sentence Completion
 • Ngày 9: Matching Words/Phrases/Sentences
 • Ngày 10: Matching with Pictures
 • Ngày 11: Short Answers
 • Ngày 12: True/False Questions
 • Ngày 13: Review
 • Ngày 14: Practice Test (1)
 • Ngày 15: Practice Test (2)
 • Audio Scripts
 • Đáp án

Tải tài liệu

Tải xuống và nhận thêm cuộc gọi miễn phí tư vấn lộ trình học phù hợp để cải thiện kỹ năng tiếng anh của bạn.


Bắt đầu học tiếng Anh ngay hôm nay

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay