Giao Tiếp Hàng Ngày

Everyday Conversations là sách dành cho học sinh lớp sáu và lớp bảy học tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài hoặc tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Học sinh có thể nghe và đọc các đoạn hội thoại bằng tiếng Anh. Chủ đề của các cuộc trò chuyện bao gồm giới thiệu và trò chuyện nhỏ, mua sắm, hỏi đường, sở thích và đưa ra lời khuyên

patado-giao-tiep-hang-ngay-everday-conversations-english

Xem thêm

Everyday Conversations: Learning American English

Nội dung sách xoay quanh các cuộc hội thoại bao gồm giới thiệu và nói chuyện nhỏ, mua sắm, yêu cầu chỉ đường, sở thích và đưa ra lời khuyên trong tiếng anh giúp bạn trau dồi về cách đàm thoại và sử dụng văn phạm trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Cuốn sách gồm nhiều đoạn hội thoại tương đối ngắn, đơn giản nên phù hợp với những bạn nào đã có kiến thức tiếng anh cơ bản và muốn cải thiện thêm khả năng giao tiếp Tiếng Anh. Có những ghi chú dưới mỗi đoạn hội thoại giúp các bạn xác định được những từ và câu cụ thể, nên được sử dụng trong hoàn cảnh nào và mang sắc thái như thế nào.

Tải tài liệu

Tải xuống và nhận thêm cuộc gọi miễn phí tư vấn lộ trình học phù hợp để cải thiện kỹ năng tiếng anh của bạn.


Bắt đầu học tiếng Anh ngay hôm nay

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay