Marvellous Techniques for IELTS Writing

Tài liệu luyện thi IELTS 6.5 được biên soạn theo song ngữ. Bên cạnh phần Tiếng anh là Tiếng Việt giải thích rất rõ để người học hiểu được thấu đáo nội dung bài học. Điều này là cực kỳ cần thiết cho các bạn ở trình độ Basic.

Marvellous Techniques for IELTS Writing

Xem thêm

Nội dung của cuốn tài liệu được chia như sau:

  • Dạng thức của bài thi Viết IELTS: Gồm 2 dạng Academic (Học thuật) và General Training (Đào tạo tổng quát).
  • Cách chấm điểm bài thi Viết IELTS: Lần lượt kể ra 4 tiêu chí chấm điểm bài thi Viết và một số trường hợpnếu gặp phải sẽ bị mất điểm.
  • Các bước làm bài thi Viết IELTS Task 2: Đưa ra gợi ý về các bước cần thực hiện để làm tốt bài Writing Task 2, cách phân bổ thời gian hợp lý cho từng bước.
  • Những điều cần lưu ý: Trình bày một số vấn đề, lỗi thường gặp phải trong bài thi IELTS Writing và vài lời khuyên nhỏ để đạt điểm cao.

Tải tài liệu

Tải xuống và nhận thêm cuộc gọi miễn phí tư vấn lộ trình học phù hợp để cải thiện kỹ năng tiếng anh của bạn.


Bắt đầu học tiếng Anh ngay hôm nay

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay