ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN


Trần Diệp Hoàng Kim

– Chứng chỉ IELTS 7.5

– Tốt nghiệp Ngôn ngữ Anh Đại học Đà Lạt, 5 năm kinh nghiệm dạy IELTS

    Đăng ký nhận lộ trình học
    ngay hôm nay