HỌC VIÊN TIÊU BIỂU


Phạm Hồng Mai Trinh

  • IELTS 7.0 trong kỳ thi 2019

Nguyễn Thị Hoa

  • IELTS 7.0
  • Top 10 bài nghiên cứu thị trường đầu tư Trung Quốc hay nhất 2019

Nguyễn Thị Hoài Giang

  • Đến từ Hà Nội
  • Tốt nghiệp NEU
  • Chứng chỉ: IELTS 7.5

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay