Series Check Your English Vocabulary

Check Your English Vocabulary là một series sách được rất nhiều sĩ tử sử dụng để xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh bởi bộ sách đáp ứng từ nhu cầu giao tiếp thông thường, các kì thi chứng chỉ học thuật cho tới lĩnh vực làm việc chuyên ngành. Đây là tuyển tập những đầu sách có từ vựng tiếng Anh chuyên sâu, hữu dụng với những ai đang làm việc trong các lĩnh vực liên quan như hành chính, kinh doanh, nhân sự, du lịch, y dược, công nghệ,.. Những từ vựng trong sách tập trung chủ yếu vào các tình huống giao tiếp, thảo luận về các vấn đề chuyên ngành, do đó tần suất sử dụng là rất cao.

Patado-Check-your-English-vocabulary

Xem thêm

Bộ sách từ vựng tiếng Anh theo chuyên ngành

Nó là một bộ sách bài tập vô cùng hữu ích được thiết khế để giúp học viên chuẩn bị cho các kỳ thi. Mỗi cuốn sách sẽ có cách hoạt động phong phú để học viên có thể xây dựng, phát triển, ôn tập lại vốn từ vựng liên quan đến các vấn đề được chọn
Bộ sách gồm có:
Check your vocabulary for Academic English Tiếng Anh học thuật
Check your vocabulary for Banking and Finance Tài chính ngân hàng
Check your vocabulary for Business and Administration Kinh doanh và quản trị
Check your vocabulary for Computer and Information Technology  Công nghệ thông tin
Check your vocabulary for FCE+ Chứng chỉ Anh Văn tổng quát của Cambridge
Check your vocabulary for Human Resources Quản trị nhân sự
Check your vocabulary for Law Pháp luật
Check your vocabulary for Leisure, Travel, and Tourism Du lịch
Check your vocabulary for Living in the UK Sống tại Vương Quốc Anh
Check your vocabulary for Medicine Y dược
Check your vocabulary for Phrasal Verbs and Idioms Cum động từ và thành ngữ
Check your vocabulary for TOEFL
Check your vocabulary for IELTS
Check your vocabulary for TOEIC

Tải tài liệu

Tải xuống và nhận thêm cuộc gọi miễn phí tư vấn lộ trình học phù hợp để cải thiện kỹ năng tiếng anh của bạn.


Bắt đầu học tiếng Anh ngay hôm nay

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay