Understanding and Using English Grammar

Đúng như tên gọi, quyển sách chứa đựng tất cả kiến thức cốt lõi về ngữ pháp tiếng Anh dành cho những bạn muốn lấy lại căn bản, đang ôn luyện hoặc chuẩn bị bước vào kỳ thi IELTS.

Xem thêm

Understanding and Using English Grammar

Trong gần 40 năm, Understanding and Using English Grammar luôn được xem là nguồn tài liệu ngữ pháp tham khảo hữu ích cho học sinh và giáo viên. Quyển sách này là một kho tàng ngữ pháp và bài tập đa dạng, phong phú, từ ngữ pháp đơn giản trong giao tiếp hằng ngày đến những chủ điểm ngữ pháp học thuật nâng cao. Với tiêu chí hỗ trợ ngay cả những người học có trình độ vỡ lòng nhất, sách được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, phụ lục giải thích rõ ràng. Kiến thức được đề cập sát với chương trình học, không tập trung quá nhiều vào lý thuyết mà lấy bài tập để áp dụng cho lý thuyết. Các quy tắc và cách sử dụng từng cấu trúc ngữ pháp được hệ thống một cách khoa học, sau mỗi bài kiến thức là phần bài tập có đi kèm đáp án để các bạn có thể tự luyện tập lại kiến thức đã học cũng như kiểm tra sự tiến bộ của bản thân qua từng bài học.

Tải tài liệu

Tải xuống và nhận thêm cuộc gọi miễn phí tư vấn lộ trình học phù hợp để cải thiện kỹ năng tiếng anh của bạn.


Bắt đầu học tiếng Anh ngay hôm nay

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay