IELTS READING LEVEL 4.5 TEST

Hướng dẫn làm bài kiểm tra:

  • The readings are below
  • Bài kiểm tra tiếng anh trực tuyển này giúp bạn hệ thống lại kỹ năng đọc hiểu
  • Bài kiểm tra gồm 13 câu và thời gian làm bài là 20p.
  • Đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ tiếng anh.
  • Trong quá trình làm bài, hãy viết câu trả lời ra giấy và kiểm lại đáp khi bạn hoàn thành xong bài Test
  • Trong bài sẽ có những câu dễ và những câu khó tuy nhiên bạn đừng lo lắng mà hãy làm bài theo những kiến thức mình có để có thể đánh giá được chính xác trình hộ của mình nhé!

[mtouchquiz 19]

    Đăng ký nhận lộ trình học
    ngay hôm nay