Listening Level Test 01

Hướng dẫn làm bài kiểm tra:

  • Bài kiểm tra tiếng anh trực tuyển này giúp bạn kiểm tra về kỹ năng nghe hiểu
  • Bài kiểm tra gồm 12 câu và thời gian làm bài là 10p.
  • Đáp án được cung cấp sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra trình độ tiếng anh.
  • Trong bài sẽ có những câu dễ và những câu khó tuy nhiên bạn đừng lo lắng mà hãy làm bài theo những kiến thức mình có để có thể đánh giá được chính xác trình hộ của mình nhé!
  • NOTE:  There are three sound files to listen to. Each file contains a very short conversation. There are four questions on each part. Listen to part 1, then answer the first four questions. Then, listen to part 2, answer the next four questions, and so on. You can listen to the files more than once if you need. However, try NOT to listen to the files more than 3 times.

[mtouchquiz 8]

    Đăng ký nhận lộ trình học
    ngay hôm nay