Vocab & Grammar

it is essential that professor van helsing is met at the airport

Tham khảo thêm:

Đề bài: Viết lại những câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi bằng các từ gợi ý

Câu 1. It isn’t necessary for you to finish by Saturday

(Dịch nghĩa: Bạn không nhất thiết phải hoàn thành nó vào thứ bảy)

→  Viết lại với: You……………………………………………………………

 

Câu 2. “ Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John

( Dịch nghĩa: John nói “Tại sao bạn không cài khóa cửa kỹ hơn Barbara?”)

→  Viết lại với: John suggested…………………………………………………………..

 

Câu 3. Although his both legs were broken in the crash, he managed to get out of the car before it exploded.

( Dịch nghĩa: Mặc dù cả hai chân của anh ấy đã bị gãy trong vụ tai nạn, anh ấy vẫn cố gắng thoát ra khỏi xe trước khi nó phát nổ)

→  Viết lại với: Despite his………………………………………………………

 

Câu 4. I haven’t eaten this kind of food before.

(Dịch nghĩa: Tôi chưa từng được ăn loại thức ăn này trước đó)

→  Viết lại với: This is the first……………………………………………………

 

Câu 5 . The architect has drawn plans for an extension to the house.

(Dịch nghĩa: Kiến trúc sư đã vẽ ra kế hoạch cho việc mở rộng cho ngôi nhà)

→  Viết lại với: Plans………………………………………………………

 

Câu 6. “ How many survivors are there?”, asked the journalist.

(Dịch nghĩa: Nhà báo hỏi: “Còn bao nhiêu người ở đó sống sót?”)

→  Viết lại với: The journalist wanted to know……………………………………

 

Câu 7. It was such rotten meat that it had to be thrown away.

(Dịch nghĩa: Miếng thịt này quá thối để vứt đi)

→  Viết lại với: The meat was………………………………………………………..

Câu 8. It is essential that Professor Van Helsing is met at the airport.

(Dịch nghĩa: Điều cần thiết là phải gặp giáo sư Van Helsing tại sân bay)

→  Viết lại với: Professor Van Helsing…………………………………………………..

 

Câu 9. You can’t visit the USA unless you have a visa.

(Dịch nghĩa: Bạn không thể tới Mỹ trừ khi bạn có hộ chiếu)

→  Viết lại với cấu trúc: If you………………………………………………………..

 

Câu 10. “ Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter.

(Dịch nghĩa: Peter hỏi “Tôi có thể mượn chiếc máy đánh chữ của bạn không, Janet?”)

→  Viết lại với: Peter asked if……………………………………………………..


*Đáp án:

Câu 1. You needn’t finish by Saturday (Bạn không cần hoàn thành nó vào thứ 7)

Câu 2. John suggested Barbara to put better lock on the door (John gợi ý Barbara cài khóa cửa kỹ hơn)

Câu 3. Despite his both broken legs, he managed to get out of the car before it exploded (Mặc dù cả hai chân của anh ấy đã gãy, anh ấy vẫn cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe ô tô ấy trước khi nó phát nổ)

Câu 4. This is the first time I’ve eaten this kind of food (Đây là lần đầu tiên ăn loại thức ăn này)

Câu 5. Plans for an extension to the house has been drawn by the architect. (Kế hoạch mở rộng cho ngôi nhà được vẽ ra bởi kiến trúc sư)

Câu 6. The journalist wanted to know how many survivors there were (Nhà báo muốn biết còn bao nhiêu người sống sót ở đó)

Câu 7. The meat was so rotten that it had to be thrown away (Miếng thịt này đã thối đến nỗi mà nó phải vứt đi)

Câu 8. Professor Van Helsing must be met at the airport (Giáo sư Van Helsing phải được gặp ở sân bay)

Câu 9. If you have a visa, you can visit the USA (Nếu bạn có hộ chiếu, bạn có thể tới Mỹ)

Câu 10.  Peter asked if he could borrow Janet’s typewrite (Peter nói nếu anh ấy có thể mượn chiếc máy đánh chữ của Janet).

  • Lưu ý: Để có thể làm được bài tập này, các bạn phải nắm vững tất cả kiến thức về câu trực tiếp/câu gián tiếp, câu chủ động/câu bị động, cách viết lại câu gián tiếp, câu bị động, cách viết lại câu với Despite, viết lại câu từ Unless sang If. Thêm vào đó là kiến thức về các cấu trúc đặc biệt như so…that, câu gợi ý….Tất cả những kiến thức này đã được Patado tổng hợp trong các bài viết trước, các bạn hãy tìm hiểu nhé.

it is essential that professor van helsing is met at the airport

5/5 - (1 bình chọn)
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

    Đăng ký nhận lộ trình học
    ngay hôm nay