Cấu trúc Suggest trong tiếng Anh | công thức, cách dùng và bài tập

Cấu trúc Suggest là một cấu trúc ngữ pháp cơ bản, thường gặp trong các bài tập tiếng Anh, tuy nhiên có thể bạn vẫn chưa nắm chắc tất cả về cách sử dụng cụ thể, Patado đã tổng hợp đầy đủ ở dưới giúp bạn rồi đó.

Tham khảo thêm:

1. Một số cấu trúc Suggest thường gặp

Suggest + N/N phrase : đề xuất cái gì cho ai.

 

 • I suggest a good movie for Friday’s night. (Tôi đề nghị xem một bộ phim hay tối thứ 6 này.)

Khi muốn nói đến người/vật mà nhận được lời đề nghị ta sử dụng “to”.

 • My sister suggested an English course to me (Chị gái tôi đề xuất một khóa học tiếng Anh cho tôi)
Suggest + V-ing : đề xuất  làm gì đó.

Trong trường hợp muốn nói đến một hành động nhưng không rõ ai là người sẽ làm hành động đó.

 • He suggested working in groups from tomorrow. (Anh ta đề nghị làm việc theo nhóm từ ngày mai)
Suggest + mệnh đề “that” : đề xuất ai nên làm gì

Tuy nhiên nếu tình huống không trang trọng, mệnh đề có thể bỏ “that”.

Lưu ý:

Động từ đi theo sau phải để ở dạng động từ nguyên mẫu không “to”.

Trong mệnh đề “that” ta có thể sử dụng “should” khi muốn đề xuất 1 việc nào đó ở trong quá khứ.

 • I suggest (that) you should travel to Lakewood by car. (Tôi đề xuất rằng bạn nên đến Lakewook bằng ô tô)
Suggest + wh-question word

Có thể sử dụng wh-question word như: what, how, when, where, who đứng sau sau suggest với nghĩa gợi ý làm gì, ở đâu, khi nào, như thế nào …

Chú ý:

 • Khi muốn đề nghị ai đó làm gì: KHÔNG sử dụng Suggest + O + to V.
 • Sau suggest KHÔNG được dùng to V.
 • Ngoài ra, cụm Suggest itself to somebody được dùng với nghĩa là chợt nghĩ ra gì đó.
 • Động từ suggest còn có nghĩa là “ám chỉ”
 • Could you suggest which clubs I can join to improve my Spanish? (Bạn có thể gợi ý cho tôi câu lạc bộ nào tôi có thể tham gia để cải thiện tiếng Tây Ban Nha?)
 • She suggested that Alex should apply for NYU.

NOT she suggested Alex to apply for NYU

 • An interesting idea immediately suggested itself to me. (Tôi vừa chợt nghĩ ra một ý tưởng thú vị.)
 • Are you suggesting (that) Mom is not telling the truth? (Anh ám chỉ rằng mẹ đang không nói thật?)

2. Cách sử dụng cấu trúc suggest trong tiếng Anh

Suggest that + clause: Khi khuyên thẳng thật người hoặc nhóm người.

 • Khi dùng thì hiện tại tiếp diễn với “suggest” (“I am suggesting that…), có nghĩa người nói muốn giải thích vì sao đưa ra lời khuyên hoặc đang muốn đề nghị một điều gì.
“I suggest that you eat more vegetables and less meat.

(Đề nghị ông bà ăn nhiều rau và ít thịt hơn.)

 • I suggested that Alex take a rest more often.

(Tôi đề xuất Alex nên nghỉ ngơi thường xuyên hơn)

Đề cử, đề xuất (một vật) có thể dùng cho mục đích nào đó, (một người) phù hợp với 1 chức vụ hay gợi ý. We suggested Min for the post of Vice president.

(Chúng tôi đã đề cử Min giữ chức vụ̣ Phó giám đốc.)

Không nói thẳng, gợi ý gián tiếp. I didn’t force you to stuff him, I only suggested it.

(Mình đâu có ép cậu tha thứ cho cậu ấy, mình chỉ gợi ý thôi mà.)

Nhắc nhở cần xem xét, cần làm gì với vật, sự việc nào đó. The half-eaten hamburger suggests that he’s too busy to finish lunch.

(Chiếc bánh ăn dở cho thấy anh ta bận quá không thể ăn hết bữa trưa.)

Suggest + gerund: nói chung chung, trong tình huống trang trọng.

 • Người nói nhấn mạnh điều đang muốn đề nghị.
 • Có thể có người nghe làm theo lời khuyên ấy hoặc không.
 • Cấu trúc suggest + gerund: Khi lời đề nghị có thể làm người nghe xấu hổ, thường dùng trong văn viết.
 • “Who suggest going to the movies this weekend?

(Ai đề xuất đi xem phim cuối tuần này vậy?)

 • “He suggests planning ahead.”

(Anh ta đề nghị nên lập kế hoạch trước.)

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan tới cấu trúc Suggest, hi vọng sẽ đem lại hiệu quả học tập cho bạn hơn. Đừng quên theo dõi và cập nhật những bài học bổ ích tiếp theo của Patado nhé.

Nếu có bất cứ khó khăn gì trong quá trình học tiếng Anh, bạn có thể liên lạc với Patado để nhân tư vấn và lên lộ trình học cá nhân miễn phí nha!

Rate this post
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay