Vocab & Grammar

most of the students can answer this question | câu chủ động, bị động

Để làm được dạng bài tập này các bạn phải nắm vững cấu trúc câu chủ động, bị động và quy tắc chuyển câu chủ  động thành câu bị động. Nếu các bạn chưa nắm rõ được phần kiến thức này hãy vào website của patado và tìm kiếm bài viết về chủ đề này nhé.

Tham khảo thêm:

Đề bài: Chuyển những câu chủ động dưới đây thành câu bị động.

Câu 1: Most of the students can answer this question. (Dịch: Hầu hết các bạn học sinh có thể trả lời câu hỏi này)

⇒ Đáp án: This question can be answered by most of the students (Câu trả lời này được trả lời bởi hầu hết các bạn học sinh)

 

Câu 2: Somebody will clean the room later. (Dịch: Mọi người sẽ lau dọn cái phòng này sau đó.)

⇒ Đáp án: The room will be cleaned later (Cái phòng này sẽ được dọn dẹp sau đó)

 

Câu 3: You mustn’t open this parcel until Christmas Day.  (Dịch: Bạn không thể mở bưu kiện này cho tới ngày giáng sinh)

⇒ Đáp án: This parcel mustn’t be opened until Christmas Day (Bưu kiện này không được mở cho tới ngày giáng sinh)

 

Câu 4: They can’t make tea with cold water. (Dịch: Họ không thể pha trà bằng nước lạnh)

⇒ Đáp án: Tea can’t be made with cold water (Trà không thể được pha với nước lạnh)

 

Câu 5: The students will hold a meeting before the Teacher’s Day. (Dịch: Học sinh sẽ tổ chức một cuộc họp trước ngày nhà giáo)

⇒ Đáp án: A meeting will be holden by the students before the Teacher’s Day (Một cuộc họp sẽ được tổ chức bởi các bạn học sinh trước ngày nhà giáo)

 

Câu 6: People can recycle tires to make pipes or floor coverings. (Dịch: Con người có thể tái chế lốp xe để làm đường ống hoặc thảm trải sàn)

⇒ Đáp án: Tires can be recycled to make pipes or floor coverings (Lốp xe có thể được tái chế làm đường ống hoặc thảm trải sàn)

 

Câu 7: They should send applications before December 30th. (Dịch: Họ nên gửi đơn đăng ký trước ngày 30 tháng 12)

⇒ Đáp án: Applications should be sent before December 30th  ( Đơn đăng ký này nên được gửi đi trước ngày 30 tháng 12)

 

Câu 8: The manager must sign the contract today. (Dịch: Quản lý phải ký hợp đồng ngay hôm nay)

⇒ Đáp án: The contract must be signed by the manager today (Hợp đồng này phải được ký bởi quản lý ngày hôm nay)

 

Câu 9: They will build the new bridge by the end of the year (Dịch: Họ sẽ xây một cây cầu mới vào cuối năm nay)

⇒ Đáp án: The new bridge will be built by the end of the year (Cây cầu mới này sẽ được xây vào cuối năm nay)

 

Câu 10: We should use cloth bags instead of plastic bags. (Dịch:  Chúng ta nên sử dụng túi vải thay thế cho túi nhựa)

⇒ Đáp án: Cloth bags should be used instead of plastic bags by us (Túi vải sẽ được dùng để thay thế túi nhựa bởi chúng tôi)

 

Câu 11: We can solve the problem (Dịch: Chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này)

⇒ Đáp án: The problem can be solved by us (Vấn đề này có thể được xử lý bởi chúng tôi)

 

Câu 12: Very young children shouldn’t eat sugary food (Dịch: Trẻ em không nên ăn đồ ăn chứa nhiều đường)

⇒ Đáp án: Sugary food shouldn’t be eaten by young children (Đồ ăn chứa nhiều đường không được ăn bởi trẻ em/ đồ ăn chứa nhiều đường không nên để trẻ em ăn)

 

Câu 13: Parents can encourage children to join more outdoor activities (Dịch: Bố mẹ có thể khuyến khích con của họ tham gia các hoạt động ngoài trời)

⇒ Đáp án: More outdoor activities can be ecouraged children to join by parents (Nhiều hoạt động ngoài được khuyến khích cho bọn trẻ tham gia bởi bố mẹ chúng)

 

Câu 14: You mustn’t use phones in the meeting (Dịch: Bạn không nên dùng điện thoại trong cuộc họp)

⇒ Đáp án: Phones mustn’t be use in the meeting (Điện thoại không được sử dụng trong phòng họp)

5/5 - (1 bình chọn)
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

    Đăng ký nhận lộ trình học
    ngay hôm nay