Tin tức tiếng Anh

Trọn bộ tiếng Anh chuyên ngành cơ khí bạn chắc chắn không thể bỏ lỡ

Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí với đặc thù từ vựng và kiến thức chuyên môn luôn là điều trở ngại với nhiều người học. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có bước tiến trong công việc, học tập liên quan đến cơ khí, việc trau dồi tiếng Anh chuyên ngành này là điều cần thiết. Trong bài viết này, Patado xin chia sẻ đến bạn tất tần tật các từ vựng thông dụng, tài liệu và phương pháp học tiếng Anh cơ khí hiệu quả nhất.

Trọn bộ tiếng Anh chuyên ngành kinh tế thiết thực nhất

Tất tần tật những gì bạn cần biết về tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng

1. 100+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí thông dụng

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Arc weld /ɑ:k//weld/ hàn hồ quang
Assembly jigs /ə’sembli/ /’dʒig/

 

đồ gá lắp ráp
Automatic line /,ɔ:tə’mætik/ /lain/ dây chuyền tự động

Bent-tail dog /bent/ /teil/ /dɒg/ Tốc chuôi cong
Bolt /bəʊlt/ bu-lông
Carriage /’kæridʒ/ bàn xe dao
Chief angles /t∫i:f/ /’eindʒl/ các góc chính
Chip /t∫ip/ Phoi
Chuck /t∫ʌk/ mâm cặp
Compound slide /’kɒmpaʊnd/ /slaid/ bàn trượt hỗn hợp

Cross slide /krɒs/ /slaid/ bàn trượt ngang
Cutting fluid /’kʌtiŋ/ /’flu:id/ dung dịch trơn nguội
Cutting forces /’kʌtiŋ/ /fɔ:s/ lực cắt
Dead center /ded/ /’sentə[r]/ mũi tâm chết (cố định)
Depth of cut /depθ/ /əv/ /kʌt/ chiều sâu cắt
Disk-type milling cutter /disk/ /taip/ /’miliɳ/ /’kʌtə[r]/ dao phay đĩa
Dividing head /di’vaid/ /hed/ Ụ phân độ

Dog plate /dɒg/ /pleit/ mâm cặp tốc
Dove-tail milling cutter /’dʌv,/teil/ /’miliɳ/ /’kʌtə[r]/

 

dao phay rãnh đuôi én
End mill /end/ /mil/ dao phay ngón
Engine lathe /’endʒin/ /leið/ máy tiện ren vít vạn năng
Face milling cutter /feis/ /’miliɳ/ /’kʌtə[r]/ dao phay mặt đầu
Face plate /feis/ /pleit/ mâm cặp hoa mai
Facing lathe /feis/ /leið/ máy tiện mặt đầu, máy tiện cụt

Facing tool /feis/ /tu:l/ dao tiện mặt đầu
Feed (gear) box /fi:d/ hộp chạy dao
Feed rate /fi:d/ lượng chạy dao
Feed shaft /fi:d/ /bɒks/ trục chạy dao
Finishing turning tool /’finiʃiɳ/ /’tɜ:niŋ//tu:l/ dao tiện tinh

Flank /flæηk/ mặt sau
Follower rest /’fɒləʊə[r]/ /rest/ luy nét di động
Form relieved cutter /fɔ:m/ /ri’li:vd/ /’kʌtə[r]/ dao phay hớt lưng
Form-relieved tooth /fɔ:m/ /ri’li:vd/ /tu:θ/ răng dạng hớt lưng
Four-jaw chuck /fɔ:[r]/ /dʒɔ:/ /t∫ʌk/ mâm cặp 4 chấu
Hand wheel /hænd/ /wi:l/ tay quay

Headstock /’hedstɔk/ ụ trước
Helical tooth cutter /’helikl/ /tu:θ/ /’kʌtə[r]/ dao phay răng xoắn
Lathe bed /leið/ /bed/ băng máy
Lathe center /leið/ /’sentə[r]/ mũi tâm
Lathe dog /leið/ /dɒg/ tốc máy tiện

Lead screw /led/ /skru trục vít me
Left/right hand cutting tool /left// /rait/ /hænd/ /’kʌtiŋ/ /tu:l/ dao tiện trái/phải
Lip angle /lip/ /’æηgl/ góc sắc (b)
Longitudinal feed /lɒndʒi’tju:dinl/ /fi:d/ chạy dao dọc
Machine lathe /mə’∫i:n/ /leið/ máy tiện vạn năng
Machined surface /mə’∫i:n/ /’sɜ:fis/ bề mặt đã gia công
Main spindle /mein/ /spindl/ trục chính
milling cutter /’miliɳ/ /’kʌtə[r]/ dao phay

Multicut lathe /leið/ máy tiện nhiều dao
Multiple-spindle lathe /’mʌltipl/ /spindl/ /leið/ máy tiện nhiều trục chính
Nose /nəʊz/ mũi dao
Nose radius /nəʊz/ /’reidiəs/ bán kính mũi dao
Plane approach angle /’plein/ /ə’prəʊt∫/ /’æηgl/ góc nghiêng chính (j)
Plane point angle /’plein /pɔint/ /’æηgl/ góc mũi dao (e)
Pointed turning tool /pɔint/ /’tɜ:niŋ/ /tu:l/ dao tiện tinh đầu nhọn

tiếng anh chuyên ngành cơ khí

Precision lathe /pri’siʒn/ /leið/ máy tiện chính xác
Profile turning tool /’prəʊfail/ /’tɜ:niŋ/ /tu:l/ dao tiện định hình
Profile-turing lathe /’prəʊfail/ /’tɜ:niŋ/ /leið/ máy tiện chép hình
Rake angle /reik/ /’æηgl/ góc trước
Relieving lathe /ri’li:v/ /leið/ máy tiện hớt lưng
Rest /rest/ luy nét
Rotaring center /’rəʊtəri/ /’sentə[r]/ mũi tâm quay

Saddle /’sædl/ bàn trượt
Screw/Thread-cutting lathe /skru:/ /’kʌtiŋ/ /leið/ máy tiện ren
Semi Automatic lathe /’semi,ɔ:tə’mætik/ /leið/ máy tiện bán tự động
Speed box /spi:d/ /bɒks/ hộp tốc độ
Steady rest /’stedi/ /rest/ luy nét cố định
Straight turning tool /streit/ /’tɜ:niŋ/ /tu:l/ dao tiện đầu thẳng

tiếng anh chuyên ngành cơ khí

Tailstock /teil/ /stɒk/ ụ sau
Thread tool /θred/ /tu:l/ dao tiện ren
Three-jaw chuck /θri:/ /dʒɔ:/ /t∫ʌk/ mâm cặp 3 chấu
Tool /tu:l/ dụng cụ, dao
Tool holder /tu:l/ /’həʊldə[r]/ đài dao
Tool life /tu:l/ /laif/ tuổi thọ của dao
Turret /’tʌrit/ đầu rơ-vôn-ve

tiếng anh chuyên ngành cơ khí

Turret lathe /’tʌrit/ /leið/ máy tiện rơ-vôn-ve
Wood lathe /wʊd/ /leið/ máy tiện gỗ
Workpiece /wɜ:kpi:s/ phôi
Work head /wɜ:k/ /hed/ đầu làm việc
Work surface /wɜ:k/ /’sɜ:fis/ Bề mặt gia công
Workholder retainer /wɜ:khəʊldə[r]/ mâm kẹp phôi
Wrench opening /rent∫/ /’əʊpniŋ/ đầu mở miệng, đầu khoá

Bỏ túi thêm thật nhiều những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí này nữa bạn nhé

2. Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cơ khí

2.1. Top 4 cuốn sách tiếng Anh cơ khí hay nhất

  • Giáo trình English for work: Every Technical English

Đây là bộ giáo trình dành cho những sinh viên, những người đang theo ngành cơ khí, chế tạo máy móc. Cuốn sách chứa lượng kiến thức phong phú, gần gũi, thiết thực được phân thành 9 chủ đề: công cụ, nhà xưởng, thiết bị, an toàn lao động, lắp đặt, bảo trì.

Mỗi chủ đề sẽ được trình bày gồm những nội dung: mẫu câu có kèm ghi âm, hội thoại ngắn về các tình huống giao tiếp thông dụng, ngữ pháp, kiến thức văn hóa, bài tập dưới nhiều hình thức.

Giáo trình English for work: Every Technical English được nhiều người sử dụng

Link download: http://ebooks.edu.vn/tieng-anh-co-khi/download-giao-trinh-tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi-english-for-work.html

Tham khảo thêm trọn bộ tài liệu tiếng Anh chuyên ngành cơ khí được sử dụng nhiều nhất

  • Technical English – Vocabulary and Grammar

Cuốn sách này có thể xem như bách khoa toàn thư về từ vựng, ngữ pháp về tiếng Anh chuyên ngành cơ khí. Thông qua việc đọc hiểu các tài liệu trong sách, bạn sẽ được nâng cao không những trong kiến thức chuyên môn mà cả từ vựng và ngữ pháp.

Chương trình học được thiết kế cho người học tiếng Anh trình độ trung cấp trở lên. Cuốn sách gồm 30 bài học chia thành nhiều chủ đề đi kèm 50 điểm ngữ pháp trong lĩnh vực cơ khí. Chỉ cần bạn dành thời gian học đầy đủ bài học trong sách, bạn sẽ cải thiện rõ rệt về trình độ ngữ pháp, vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật cơ khí.

Link download: http://www.libramar.net/news/technical_english_vocabulary_and_grammar/2014-05-04-1311

tiếng anh chuyên ngành cơ khí

Cuốn sách là kho tàng từ vựng và ngữ pháp hữu ích

  • Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering

Những bạn sinh viên học ngành cơ điện tử hoặc bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực này đều là đối tượng độc giả của cuốn sách này. Theo kinh nghiệm nhiều người học cho thấy, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu khoảng hơn 70% các tài liệu tiếng Anh về cơ khí máy móc.

Bạn sẽ trải qua 30 bài học phân theo trình độ từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến cơ khí, điện tử. Bên cạnh đó, chương cuối còn có phần định hướng nghề nghiệp, cách viết CV rất hữu ích.

Link download: http://tradownload.com/results/english-for-electrical-and-mechanical-engineering.html

tiếng anh chuyên ngành cơ khí

Cuốn sách được xuất bản bởi NXB Oxford

  • Từ điển kỹ thuật cơ khí Anh – Việt 40.000 từ – NXB Thanh Niên

Khi học tiếng Anh, chắc chắn sẽ có lúc bạn gặp phải những từ vựng không thể giải nghĩa. Cuốn từ điển này với khoảng 40.000 thuật ngữ liên quan đến các lĩnh vực cơ khí và công trình: máy móc, công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, vận tải…được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Anh và tiếng Việt hứa hẹn sẽ là trợ thủ đắc lực.

Bạn sẽ dễ dàng tra cứu nghĩa của các từ vựng một cách chính xác, nhanh chóng và có hệ thống. Với một từ tiếng Anh, bạn có thể tra cứu rất nhiều nghĩa tương đương tiếng Việt để bạn lựa chọn sử dụng trong từng trường hợp cụ thể.

Từ điển giúp bạn tra cứu nghĩa của từ dễ dàng

Link download: https://tiki.vn/tu-dien-co-khi-va-cong-trinh-anh-viet-40-000-tu-p55731351.html

2.2. Top 4 website học tiếng Anh cơ khí hoàn toàn miễn phí

WorldLingo là một công cụ dịch thuật miễn phí với độ chính xác cao không thua kém gì Google Translate. Độ chuẩn xác của công cụ này được đánh giá lên đến 75% dù bạn dịch một câu, một đoạn hay cả trang web thì cũng hoàn toàn không vấn đề gì.

WorldLingo không những hỗ trợ dịch tiếng Anh mà còn nhiều ngôn ngữ khác như: tiếng Hoa (phồn thể và giản thể), Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha….Bên cạnh đó, website hỗ trợ bạn chèn thêm nội dung, ký tự đặc biệt vào văn bản gốc.

Automotive News là một sự lựa chọn đáng tin cậy cho những ai đang theo học tiếng Anh chuyên ngành cơ khí, đặc biệt những bạn trong ngành công nghiệp ô tô.

Ra đời vào tháng 10/1996, đến nay Automotive News dù đã gần 30 tuổi nhưng vẫn luôn nằm trong top những trang tin về công nghiệp ô tô toàn cầu. Khi đến với trang web này, bạn sẽ tham khảo được nhiều bài tin tức, thời sự mới nhất với độ chính xác cao về ô tô.

Các bài viết trên web được thể hiện dưới nhiều hình thức: video, hình ảnh, văn bản, phim hoạt hình. Chính vì vậy, người xem sẽ vừa cập nhật thông tin thế giới nhanh chóng, vừa trau dồi vốn từ vựng cơ khí theo cách thú vị nhất.

Trang web này ra mắt vào năm 1992 và đã nhanh chóng được biết đến như một địa chỉ uy tín cung cấp các thông tin về ngành cơ khí ô tô. Trang web là tập hợp nhiều bài phân tích, báo cáo, nghiên cứu về ngành ô tô cũng như các thông tin về các nhà sản xuất xe lớn thế giới…

Ưu điểm của website Automotive World đó là có giao diện thân thiện, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thao tác. Bên cạnh đó, bạn có thể đăng ký tài khoản cá nhân tại đây để nhanh chóng cập nhật các thông tin mới nhất. Automotive World hứa hẹn sẽ là một blog giúp bạn lĩnh hội thông tin cũng như trau dồi vốn tiếng Anh của mình.

Ở phần ngôn ngữ, bạn có thể chọn tiếng Anh để đọc thông tin bằng ngôn ngữ này. ODB Việt Nam cũng là một trang web học tiếng Anh chuyên ngành cơ khí, đặc biệt là về ô tô hiệu quả và hoàn toàn miễn phí.

ODB Việt Nam ngoài được biết đến là đơn vị sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ về ô tô, bạn chỉ cần vào mục “Tin tức”, tiếp theo chọn “Tiếng Anh chuyên ngành ô tô” là có thể truy cập vào kho tài liệu, blog chuyên ngành bằng tiếng Anh vô cùng đa dạng và hoàn toàn miễn phí. .

3. Cách học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cơ khí hiệu quả

Từ vựng là một công cụ giúp chúng ta có thể giao tiếp, đọc hiểu văn bản một cách hiệu quả. Ngành cơ khí với đặc thù khô khan khiến nhiều người học rơi vào tình trạng “nuốt không trôi”. Tuy nhiên, với những phương pháp học từ vựng mà Patado chia sẻ, bạn sẽ có thể ghi nhớ từ vựng dễ dàng hơn.

Đọc nhiều tài liệu

Việc đọc nhiều tài liệu là cách hữu ích để mở rộng vốn từ vựng cũng như tăng khả năng đọc hiểu. Bên cạnh đó, đọc nhiều tài liệu chuyên ngành sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như tăng khả năng ghi nhớ từ vựng thông qua việc tiếp xúc lặp lại nhiều từ vựng thông dụng.

Học từ vựng bằng Flashcard

Đây là cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả dù ở bất cứ chuyên ngành nào. Những tấm thẻ flashcard chứa hình ảnh sẽ giúp não bộ ghi nhớ thông tin lâu hơn theo cách vừa học vừa chơi.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể học từ vựng thông qua việc liên kết từ với những địa điểm hằng ngày như: lớp học, biển hiểu…Mỗi lần hình ảnh xuất hiện trước mắt bạn, dữ liệu sẽ lưu sâu và đi vào bộ não như tiềm thức.

tiếng anh chuyên ngành cơ khí

Flashcard là cách học từ vựng thông dụng và hữu hiệu

Tìm hiểu kỹ hơn về phương pháp học từ vựng bằng flashcard thông qua bài viết này của Patado nhé

Học từ vựng bằng video

Bên cạnh phương pháp học qua hình ảnh, học từ vựng bằng video cũng là một cách hữu hiệu được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Video với âm thanh, hình ảnh sống động sẽ giúp bạn học từ vựng theo cách thú vị hơn. Bên cạnh đó, người học sẽ biết được cách phát âm của người bản xứ thông qua các câu chuyện, bản tin tiếng Anh.

Giao tiếp thường xuyên

Dù bạn học nhiều từ vựng đến đâu nhưng không có sự trau dồi thì não bộ sẽ dễ dàng quên đi chỉ sau một thời gian ngắn. Vì vậy, ngoài việc thường xuyên ôn tập, bạn hãy thường xuyên giao tiếp với đồng nghiệp, bạn bè hoặc tốt nhất là với người bản xứ để tăng khả năng phản xạ, kỹ năng nghe, nói.

Ngoiaf ra

Với trọn bộ kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành cơ khí mà Patado chia sẻ ở trên, hy vọng chúng tôi đã có thể hỗ trợ bạn một phần nào đó trong quá trình chinh phục tiếng Anh phục vụ cho công việc, học tập. Chúc bạn thành công và đạt nhiều thành tích tốt.

Theo Thythy

Rate this post
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments