Cấu trúc not only but also trong tiếng anh | công thức, cách dùng, bài tập

Khi để diễn tả những đặc điểm, hành động nào đó có cùng tính chất, để lời nói, câu văn không bị kém hay thì trong tiếng Anh thường sử dụng những cấu trúc nhấn mạnh như Not only but also. Vậy cách sử dụng Not only…but also ra sao? Hãy cùng tìm hiểu dưới đây.

Tham khảo thêm:

I. Cách sử dụng cấu trúc Not only but also

Dịch nghĩa : Không những…mà còn…

Cấu trúc này dùng để nối đồng thời nhấn mạnh 2 từ hay cụm từ có cùng vị trí, tính chất và nhấn mạnh về đặc tính, hành động của sự vật, sự việc nào đó.

4 dạng cơ bản:

S+V+ not only+ Adj+ but also+ Adj He is not only poor but also unemployed.
S+V+not only+Adv+ but also+ Adv Mark works not only careless but also hastily.
S+V+ not only+ N+ but also+ N I love not only flowers but also plants.
S+ not only+V+ but also+V She not only dances extraordinarily but also sings perfectly.

II. Cấu trúc Not only but also đảo ngữ

Ngoài cấu trúc cơ bản, trong tiếng Anh còn có cấu trúc đảo ngữ Not only…but also có một số cấu trúc như sau:

Not only + tobe + S…but also… Đưa động từ tobe lên trước danh từ song song là giữ nguyên vế sau dấu phẩy.

Ex: Emma is not only pretty, she is also smart.

→ Not only is Emma pretty but also smart.

Not only+ Trợ động từ + S+ V + but also Giữ nguyên vế sau và đưa các trợ động từ thích hợp như does, do, did,.. lên trước chủ ngữ.

Ex: English songs not only support your English skills, they also help you relax effectively.

→ Not only do English songs support your English skills, they also help you relax effectively.

Not only + Động từ khuyết thiếu + S + V but also … Giữ nguyên vế thứ hai đằng sau dấu phẩy và đưa Modal verb lên trước chủ ngữ.

Ex: My brothers can not only swim well, they also play basketball perfectly.

→ Not only can my brothers swim well, they also play basketball perfectly.

Lưu ý: Có thể tách “also” khỏi “but” ; để nguyên “but also” hoặc bỏ “also”

Ví dụ: I like Peter’s character. My friend likes Peter’s character.

  • Not only I but my parent also likes Peter’s character.
  • Not only I but parent likes Peter’s character.

III. Những lưu ý khi dùng cấu trúc Not only but also, lỗi sai thường gặp

1. Không sử dụng sử dụng cấu trúc Not only…but also khi từ loại không tương đồng.

He’s not only careful (Adj), but also a doctor (N).

careful là tính từ và doctor là danh từ →  Từ loại không đồng nhất.

2. Không được lược bỏ động từ khi hành động là khác nhau.

Ann drank not only wine, but also spagetty.

→ She not only drank wine, but also ate spagetty.

IV. Một số cấu trúc khác đồng nghĩa

1. As well as ( dịch nghĩa: vừa … vừa …)

Cấu trúc as well as

Ví dụ:

  • Mickey is handsome as well as intelligent. (Mickey vừa đẹp trai vừa thông minh.)
  • Jennie is G-Dragon’s girlfriend as well as famous singer. (Jennie là bạn gái của G-Dragon vừa là ca sĩ nổi tiếng.)

2. Both…and…( dịch nghĩa: vừa…vừa)

S + V + both…and… = S + V + and + S + V

  • Mr.Bean is both comedian and composer.  (Mr.Bean vừa là diễn viên hài vừa là nhà soạn nhạc.)
  • Mr.Bean is comedian and he is composer. (Mr.Bean là diễn viên hài và là nhà soạn nhạc.)

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cấu trúc not only but also giúp các bạn hiểu và phân biệt rõ cách dùng như thế nào và một số cấu trúc đồng nghĩa có thể thay thế linh hoạt và sử dụng trong các bài viết lại câu. Patado mong rằng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn hiểu, nắm chắc và sử dụng linh hoạt hơn kiến thức phần này.

Đừng quên theo dõi, chia sẻ và cập nhật những bài viết bổ ích khác của Patado nhé!

Chúc các bạn học tốt!

Rate this post
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay