Vocab & Grammar

We invited a pop star to the chat show but he didn’t arrive | Patado

Tham khảo thêm:

Viết lại câu sau bằng những từ gợi ý sao cho nghĩa không đổi.

Câu 1. We invited a pop star onto the chat show, but he didn’t arrive.

=> ……………………………………………(Viết lại với The pop star)

Đáp án câu 1:  The pop star was invited onto the chat show, but he didn’t arrive. (Dịch: Ngôi sao nhạc Pop đã được mời tới tham gia chương trình trò chuyện, nhưng anh ý không đến).

Câu 2. You should take the train instead of the bus.

=> ……………………………………………..(Viết lại với If)

Đáp án câu 2: If I were you, I would take the train instead of the bus. (Dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi xe lửa thay vì đi xe buýt).

Câu 3. I’m sure that someone forgot to lock the door.

=> ……………………………………………(Viết lại với Someone must)

Đáp án câu 3: Someone must have forgotten to lock the door. (Dịch: Ai đó chắc đã quên khóa cửa).

Câu 4. They bought this house ten years ago.

=>…………………………………………… (Viết lại câu với They have)

Đáp án câu 4: They have lived in this house for ten years. (Dịch: Họ đã sống trong ngôi nhà này được 10 năm).

Câu 5. The course finished with a big party.

=>………………………………………………(Viết lại với At the end)

Đáp án câu 5: At the end of the course, there was a big party. (Dịch: Vào cuối khóa học, có một bữa tiệc lớn).

Câu 6. Although she said that she would come, I don’t think she ever will.

=> ……………………………………………..(Viết lại với Despite)

Đáp án câu 6: Despite the fact that she said she would come, I don’t think she ever will. (Dịch: Mặc dù thực tế là cô ấy nói cô ấy sẽ đến, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ đến.) 

Câu 7. The plane had hardly left the airport when the accident happened.

=> ……………………………………………..(Viết lại với No sooner)

Đáp án câu 7: No sooner had the plane left the airport than the accident happened. (Dịch: Máy bay đã rời sân bay sớm hơn khi tai nạn xảy ra).

Câu 8. You feel tired now because you didn’t sleep very well last night.

=> …………………………………………… (Viết lại với Had)

Đáp án câu 8: Had you slept well last night, you would not feel tired now. (Dịch: Nếu đêm qua bạn ngủ ngon, bây giờ bạn đã mệt mỏi).

Câu 9. When did you start the project?

=> ……………………………………………. (Viết lại với How long)

Đáp án câu 9:  How long have you carried out the project? (Dịch: Bạn đã thực hiện dự án này trong bao lâu?)

Câu 10. Their wedding will be held in a lovely church. 

=> …………………………………………… (Viết lại với The church)

Đáp án câu 10:  The church in which/where their wedding will be held is lovely. (Dịch: Nhà thờ nơi mà đã tổ chức đám cưới của họ thật đáng yêu).

Để làm được bài tập này, các bạn học sinh phải nắm vững các kiến thức về cách chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động, cách viết lại câu từ Although sang Despite và một số cấu trúc câu đặc biệt khác. Tham khảo tại web của Patado để nắm rõ hơn phần kiến thức này nhé.

we invited a pop star to the chat show but he didn’t arrive

5/5 - (1 bình chọn)
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU

Facebook Comments

Đăng ký nhận bài học miễn phí

Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay


Đăng ký nhận lộ trình học
ngay hôm nay